• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

L'OMIC

Junta Arbitral

El sistema arbitral és un procediment per a resoldre els conflictes plantejats entre consumidors i empreses o comerços, de forma ràpida i senzilla, sense formalitats excessives, i evitar un procés judicial que, en la majoria dels casos, no es plantejaria a causa del cost i la durada llarga.

L’arbitratge de consum és:
- gratuït
- voluntari
- senzill
- àgil

El distintiu oficial que exhibeixen les empreses o professionals adherits a aquest sistema ofereix als clients una garantia afegida sobre els productes i serveis.

Afavoreix el diàleg i la confiança amb els clients, els quals, en cas de desacord, poden utilitzar aquest sistema.

Evita plets llargs i costosos.

Dóna suport a la imatge de prestigi de les empreses o professionals i propicia l’elecció per part dels consumidors.

La composició del Col•legi Arbitral és tripartida: Administració, consumidors i sector empresarial. És a dir, que els interessos tant d’empresaris o professionals com dels consumidors estiguen representats en la mateixa Junta Arbitral.

Benefici de la publicitat institucional a favor de les empreses i professionals adherits al sistema arbitral de consum.

És gratuït. En cas de plet, no s’originen costos per a cap de les parts.

El resultat de l’arbitratge de consum es produeix abans de quatre mesos des de la designació del Col•legi Arbitral.

La resolució de l’arbitratge és per escrit i és de compliment obligat per a les parts.

Seleccioneu els comerços, empreses i professionals entre els que compten amb el distintiu oficial d’arbitratge de consum.

imprimir