Ajuntament de Dénia

EMCORD 2018 - EMPUJU/EMCUJU 2018

CREAMA-Dénia aconsegueix una subvenció del Servef perquè l’Ajuntament de Dénia contracte persones aturades de llarga duració.

L’Ajuntament de Dénia, ha sigut beneficiat amb una subvenció del programa EMCORD 2018 del Servef (programa d’iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana). Aquesta subvenció ha sigut gestionada per CREAMA-Dénia i està cofinançada a càrrec dels fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

L’EMCORD està adreçat a la contractació de persones aturades de llarga duració (més de 12 mesos aturades), que estiguen inscrites en el Servef. Sols podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

La quantitat subvencionada ascendeix a un toral de 79.283,74 € que servirà per a sufragar les despeses salarials i de seguretat social del personal contractat, a jornada sencera durant 6 mesos.

Concretament, es crearan 7 llocs de treball: un de jardiner i un altre de peó al Departament de Parcs i Jardins, 2 auxiliars de SAD per a Serveis Socials, un auxiliar de biblioteca per al Departament d’Educació i 2 peons, un per a Obres i Serveis, i l’altre per a l’àrea de Senyalització, ja que aquests van ser els departaments on es va detectar la necessitat i per als quals es va sol·licitar l’ajuda.


El Servef concedeix a l'Ajuntament de Denia una subvenció per import de 65.852,64 € destinada a la contractació temporal a jornada completa de quatre persones joves (EMCUJUS; 1 Treballadora social, 1 Graduada en Història , 1 Tècnica en Turisme i 1 Tècnica en Informàtica ) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquests programes (EMCUJU) estan englobats en el projecte Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana. La durada d'aquest contracte és de 12 mesos, i estaran destinats a realitzar diferents funcions com són:

  • Cursos d'Alfabetització digital per a la ciutadania i tallers per a realitzar tràmits en la e-Administració, concretament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia.
  • Pràctiques en el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Dénia, realitzant les funcions que allí se li assignen, supervisades per personal tècnic de l'Ajuntament.
  • Pràctiques en el departament de Turisme de Dénia, realitzant les funcions que allí se li assignen, supervisades per personal tècnic de l'Ajuntament.
  • Pràctiques en l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Dénia, realitzant les funcions que allí se li assignen, supervisades per personal tècnic de l'Ajuntament.

L'objectiu és donar la primera oportunitat de treball als joves en ajuntaments, diputacions i mancomunitats, amb tres objectius principals: millorar l'ocupació, facilitar l'adquisició d'experiència laboral i reivindicar la formació que té aquest sector de la població especialment maltractat per la crisi econòmica.

Aquesta contractació està cofinançada pel Fondo Social Europeu (FSE).