Contingut principal

Ajuntament de Dénia

EMCORD 2019 - EMPUJU/EMCUJU 2019

L’Ajuntament de Dénia, a través de l'agència Creama-Dénia, contractarà en pràctiques a 9 persones joves menors de 30 anys, gràcies a la concessió de dues subvencions de Labora (programes EMCUJU i EMPUJU). L'objectiu d'aquestes subvencions és oferir la primera oportunitat de treball als joves en entitats locals amb la finalitat de millorar l'ocupació i facilitar l'adquisició d'experiència laboral en l'àmbit de la seua formació.

La quantia subvencionada ascendeix a un total de 149.420,64 euros, que es destinaran a sufragar els costos salarials i de seguretat social del personal, que es contractarà a jornada completa i durant un període de 12 mesos.

El programa EMCUJU, està dirigit a la contractació en pràctiques de persones menors de 30 anys inscrites en Labora, que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema educatiu i que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, a més de complir els requisits per a la realització d'un contracte temporal en pràctiques, l’Ajuntament de Dénia contractarà a 6 persones, amb una subvenció total de 97.940,28 euros.

La subvenció de 51.480,36 euros concedida en el programa EMPUJU es destinarà a la contractació de 3 persones menors de 30 anys inscrites en Labora, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Aquests programes (EMCUJU/EMPUJU) estan englobats en el projecte Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana i estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE).

Anar al principi de la pàgina