Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El concurs de contes i relats curts escrits per persones majors amplia el termini de presentació d’obres fins al 25 de setembre

La Regidoria de Polítiques del Major ha decidit ampliar el termini de presentació d’originals al 1r concurs de contes i relats curts per a persones majors fins al 25 de setembre. Els treballs es poden presentar de manera presencial en l’oficina del Major, ubicada al Centre Social, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13 hores. També es pot optar per fer-ho per correu electrònic, enviant els originals a l’adreça majors@ayto-denia.es.

Esta primera edició, convocada el mes de febrer passat i que per raons de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha hagut de modificar els terminis establits en les bases, es llança de manera experimental per a persones majors de 60 anys que siguen alumnes de les Aules de la Tercera Edat de Dénia o sòcies de la Llar del Jubilat de la ciutat. Si la convocatòria desperta l’interés de persones majors que no tinguen relació ni amb les Aules ni amb la Llar del Jubilat, la regidoria ampliarà l’espectre de participants en la pròxima edició per a poder incloure-les, segons va indicar en la presentació del certamen la regidora de Polítiques del Major, Elisabet Cardona.

La temàtica de les obres és lliure i es poden escriure en llengua castellana o valenciana. L’extensió màxima dels escrits serà de quatre fulls, escrits en ordinador a una sola cara en lletra Arial de 12 punts.

Les bases estableixen tres premis: un primer, valorat en 150 euros i patrocinat per Carrefour; el segon, amb un valor de 100 euros i patrocinat per Radio Dénia Ser, i un tercer consistent en la matrícula anual gratuïta per a dos tallers de les Aules de la Tercera Edat del curs 2020/2021. Més endavant la regidoria informarà de la data i lloc del lliurament de premis.

El concurs de contes i relats curts escrits per persones majors amplia el termini de present...
Anar al principi de la pàgina