Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El nou Pla estratègic d’acció de màrqueting turístic recull les línies d’actuació per a avançar cap a “la desestacionalització, la sostenibilitat i la digitalització de la destinació”

Ahir es va presentar al Consell Assessor de Turisme

Ahir es va presentar al Consell Assessor de Turisme el Pla estratègic triennal d’acció de màrqueting turístic. L’’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, i el consultor de l’empresa Prionomy redactora del pla, Pepe Crespo, van ser els encarregats d’explicar les línies generals de la nova estratègia.

“Dénia com a destinació turística necessitava d’una reflexió sobre el present i futur immediat del nostre model. Per eixe motiu hem treballat en els darrers mesos en la redacció d’una estratègia general de la política turística i un pla de comunicació de màrqueting per als propers tres anys”, va destacar Grimalt.

La metodologia participativa utilitzada rep el nom de Tourist Focus i està fonamentada en la localització dels valors diferenciadors del municipi per a potenciar el turisme més adient per a la reactivació econòmica i social que requereix el moment actual.

Com a trets diferencials de Dénia, Pepe Crespo va assenyalar “el caràcter eminentment turístic, però també que som Ciutat Creativa de la Gastronomia i oferim assaborir la vida mediterrània”.

La estratègia turística de Dénia contempla 8 línies estratègiques:

1. Sostenibilitat, en el sentit que estableix l'Organització Mundial del Turisme: sostenibilitat econòmica (més ingressos), social (més ocupació i benestar) i mediambiental.

2. Desestacionalització, el gran objectiu general de l’estratègia, “perquè Dénia té molt per a oferir en qualsevol època de l’any: paisatges, platges, mar i muntanya, festes, història, activitats culturals i gastronomia”.

3. Gastronomia, sempre present a Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia  UNESCO, un avantatge competitiu i un factor vinculat i de suport a la producció i consum de productes de proximitat de Dénia i la Marina Alta.

4. Digitalització: a partir de conèixer millor els públics objectiu, optimitzar i personalitzar l’oferta i generar vivències virtuals que anticipen, acompanyen i rememoren la seua estada a Dénia.

5. Desenvolupar sistemes de comunicació intel·ligent per a estar connectats amb els públics objectius i poder recollir-ne informació que permeta ajustar l'oferta turística i segmentar els missatges.

6. Adequar espais i infraestructures: espais nets, tranquils, segurs i còmodes, en l'àmbit públic i el privat empresarial.

7. Coordinació público-privada, amb Turisme Dénia com a “coordinador” de totes les activitats turístiques impulsades a la ciutat, tant des de la iniciativa  pública com des de la privada.

8. Medició de resultats de l'evolució turística a través de la recopilació i anàlisi d’estadístiques (utilitzant Big Data); medició de la percepció de posicionament/imatge del municipi; valoració dels resultats econòmics de professionals i empreses, de l’ocupació estable en el sector turístic, etc.

Accions immediates

A banda de la presentació del Pla estratègic, l’alcalde va recordar al Consell de Turisme algunes accions ja en marxa que connecten i avancen la materialització de les línies estratègiques definides: la celebració del festival D*NA, en el mes de desembre; el procés d’incorporació de Dénia a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents; la presentació del Pla de Sostenibilitat Turística a la convocatòria extraordinària d’ajudes de la Secretaria d’Estat de Turisme, que es resoldrà abans de finalitzar l’any; i la integració ja de més de 70 empreses i serveis en el Sistema Integral de Qualitat Turística, que permet millorar la uniformitat dels estàndards de qualitat.

El Consell de Turisme és l’òrgan assessor que representa els diferents col·lectius del sector turístic de Dénia i al qual anualment es dóna compte de la planificació de la política turística de la ciutat.

El nou Pla estratègic d’acció de màrqueting turístic recull les línies d’actuació per a avan...
Anar al principi de la pàgina