Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Informació general

Organització i Recursos Humans

A través d'aquesta pàgina pot accedir a tota la informació relativa a processos de selecció de personal. No obstant, volem advertir-li que la informació que apareix en les pàgines d'aquest departament només té validesa a efectes divulgatius. Qualsevol informació de què es pogueren derivar efectes jurídics es publica o notifica en els corresponents Butlletins Oficials, en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament i en les notificacions oficials personals que puguen efectuar els diferents òrgans.

Telf. directe: 96 646 70 13

Horari

De dilluns a divendres de 8 a 15 hores

Anar al principi de la pàgina