Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Departaments municipals

Control Urbanistic i Serveis Generals

Categoria: Departament municipal

ÀREA DE TERRITORI

ATENCIÓ A la CIUTADANIA


ATENCIÓ TELEFÒNICA I ATENCIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC:


TELÈFONS I ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE AMB L’ÀREA D'URBANISME:


Podrà efectuar qualsevol consulta urbanística trucant al telèfon  966424143 o al 965780100 extensió 2033, en horari de 9 a 14 hores, o bé per correu electrònic a urbanisme@ayto-denia.es o si es dirigeix a Infraestructures, a obresiprojectes@ayto-denia.es.


Per a consultes de Entitats Col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques (ECUVs): ecuvdenia@ayto-denia.es

 


Per a efectuar qualsevol consulta urbanística, haurà d'indicar la referència cadastral i adreça completa de l'immoble, així com expedient administratiu relacionat si ho coneix. Gràcies


Les consultes rebudes seran contestades per correu, per telèfon -rebran una trucada en manera oculta-, o presencialment.


Per a conéixer l'estat dels expedients, els interessats podran accedir a la seu electrònica i a la seua carpeta ciutadana. Per a facilitar aqueixa informació, ELS INFORMES TÈCNICS que es vagen emetent seran VISIBLES PER ALS INTERESSATS.


Igualment podran sol·licitar cita prèvia per a atenció presencial per Delineació i pel Negociat d'Atenció Ciutadana especialitzat en Urbanisme  els dilluns i divendres de 10 a 13 h  mijantçant els  telèfons i adreces de correu electrònic indicats.

 


Tot això sense perjudici de l'atenció al públic oferida des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (telèfon 96 646 70 09).


PETICIÓ DE CITA PRÈVIA PER A ATENCIÓ AMB ELS/LES TÈCNICS/ES MUNICIPALS:


La ciutadania podrà demanar cita prèvia amb els/les tècnics/es municipals de l'Àrea d'Urbanisme, accedint a la SEU ELECTRÒNICA de la web corporativa, apartat CITA PRÈVIA (més informació).


Recorden que la cita prèvia serà TELEFÒNICA (és possible que reben la trucada des de número ocult), llevat que indiquen expressament en l'apartat corresponent que la volen presencial.


Si no poden accedir telemàticament a la seu electrònica, poden continuar sol·licitant cita prèvia cridant a Urbanisme (telèfons 966424143 o al 965780100 extensió 2033) o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (telèfon 96 646 70 09), o bé sol·licitant-la al correu electrònic urbanisme@ayto-denia.es.


Per a poder ser atés de manera més efectiva, haurà d'emplenar tots els camps obligatoris i en el camp “motiu de la cita”  INDICAR clarament el motiu de la seua cita i NÚMERO D'EXPEDIENT si ho coneix.


En cas de sol·licitar informació sobre una parcel·la o immoble amb ubicació determinada haurà d'indicar la direcció i la referència cadastral.


Per a conéixer amb quin Tècnic/a municipal ha de sol·licitar la cita segons la matèria sobre la qual desitge informació:


1.- Pot consultar en el següent quadre de distribució de matèries els/les  tècnics/es municipals per a cita prèvia:


2.- En sol·licitar la cita a través de la seu electrònica, apareix la relació de matèries que correspon atendre el/la tècnic/a amb el/la què està sol·licitant cita prèvia, siga tècnic/a o jurídic/a. Comprove que la seua consulta es refereix a les matèries que apareixen assignades a dit/a Tècnic/a per favor.


En confirmar la cita rebrà un missatge en el seu telèfon mòbil i un correu electrònic. Per favor, si no necessita la cita que prèviament ha reservat, cancel·le-la a través de la seu electrònica o en els telèfons o correu esmentats.


Igualment podran sol·licitar cita prèvia amb la regidora delegada de l'Àrea de Territori i amb la cap del Servei de Control Urbanístic i SSGG, en els dies i hores que es convinguen amb els interessats, als telèfons i correus electrònics indicats.

 GESTIONS MES HABITUALS QUE POT REALITZAR A L´AREA DE TERRITORI:

  1.  Llicència Obra Menor                                                      Preguntes freqüents
  2.  Llicència Obra Major
  3.  Declaració Responsable Obra Menor                             Preguntes freqüents
  4.  Comunicació Prèvia Obra Menor                                    Preguntes freqüents
  5.  Llicència Ocupació Sòl No Urbanitzable                         Preguntes freqüents
  6.  Declaració Responsable Ocupació Sòl Urbà                  Preguntes freqüents
  7.  Llicència Parcelació, Segregació i Declaració d’Innecesarietat
  8.  Llicència Divisió Horitzontal, Complex Inmobiliari o Declaració d’ Innecesarietat
  9. Informe Municipal previ a actuacions urbanístiques d'obra major en sol urbà
  10. Informe municipal d'obres admissibles o afecció patrimonial

Qualsevol gestió que corresponga al Departament de Control Urbanístic i Serveis Generals s'ha de fer mitjançant formulari normalitzat,  que es pot obtindre en el mateix Departament, en la OAC o descarregar-se del WEB municipal.

Per facilitar les gestions, quan presente sol.licituds indiqui el nombre d´expedient de referència si el coneix.

 

 

Horari

General:
Dilluns a divendres de 11 a 14 hrs.

Tornar

Foto Control Urbanistic i Serveis Generals

Més informació

Telèfon

96 642 41 43

Fax

96 643 08 35

Web

http://www.denia.es

e-mail

urbanisme@ayto-denia.es

Adreça

Ronda Muralles, 42; (Antic Institut F.P.)
03700 Dénia (Alicante)
Situar en plànol

Anar al principi de la pàgina