Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Agenda concejales

Actividad Concejal/a Fecha
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 21/02/2024
10.00 h. C.I. Seguretat ciutadana Javier Scotto Di Tella 22/02/2024
10.00 h. C.I. Seguretat ciutadana José Domenech Mahiques 22/02/2024
10.00 h. C.I. Seguretat ciutadana Marta Gascó Julio 22/02/2024
10.00 h. C.I. Seguretat ciutadana Melania Ivars Rojas 22/02/2024
13.00 h. C.I. Territori i transició ecològica Maria Josep Ripoll Berenguer 22/02/2024
13.00 h. C.I. Territori i transició ecològica Alexandra Gertrudix Sánchez 22/02/2024
13.00 h. C.I. Territori i transició ecològica José Domenech Mahiques 22/02/2024
13.00 h. C.I. Territori i transició ecològica Fracesc Josep Roselló Sirerol 22/02/2024
10.00 h C.I Protecció Ciutadana María José García Roselló 22/02/2024
10.00 h C.I Protecció Ciutadana Rafael Ferrán Carrió Company 22/02/2024
13.00 C.I Territori i Transició Ecològica Rafael Ferrán Carrió Company 22/02/2024
13.00 C.I Territori i Transició Ecològica Valentín Alcalà Martinez 22/02/2024
10.00 C.I Promoció Econòmica María José García Roselló 23/02/2024
10.00 C.I Promoció Econòmica Rafael Ferrán Carrió Company 23/02/2024
13.00 C.I d'Hisenda María José García Roselló 23/02/2024
13.00 C.I d'Hisenda Rafael Ferrán Carrió Company 23/02/2024
10.00 h. C.I. Promociò econòmica Fracesc Josep Roselló Sirerol 23/02/2024
10.00 h. C.I. Promociò econòmica Alexandra Gertrudix Sánchez 23/02/2024
10.00 h. C.I. Promociò econòmica José Domenech Mahiques 23/02/2024
10.00 h. C.I. Promociò econòmica Raúl García de la Reina Martinez 23/02/2024
13.00 h. C.I. d'hisenda i comptes Fracesc Josep Roselló Sirerol 23/02/2024
13.00 h. C.I. d'hisenda i comptes Marta Gascó Julio 23/02/2024
13.00 h. C.I. d'hisenda i comptes José Domenech Mahiques 23/02/2024
13.00 h. C.I. d'hisenda i comptes Alexandra Gertrudix Sánchez 23/02/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 28/02/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 28/02/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 28/02/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 28/02/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 28/02/2024
13.00 h Junta de Govern Local María José García Roselló 28/02/2024
13.00 h Junta de Govern Local Rafael Ferrán Carrió Company 28/02/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 28/02/2024
19.00 h Ple ordinari María José García Roselló 29/02/2024
19.00 h Ple ordinari Rafael Ferrán Carrió Company 29/02/2024
19.00 h Ple ordinari Valentín Alcalà Martinez 29/02/2024
19.00 h. Ple ordinari Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 29/02/2024
19.00 h. Ple ordinari Alexandra Gertrudix Sánchez 29/02/2024
19.00 h. Ple ordinari Fracesc Josep Roselló Sirerol 29/02/2024
19.00 h. Ple ordinari Javier Scotto Di Tella 29/02/2024
19.00 h. Ple ordinari José Domenech Mahiques 29/02/2024
19.00 h. Ple ordinari Maria Josep Ripoll Berenguer 29/02/2024
19.00 h. Ple ordinari Marta Gascó Julio 29/02/2024
19.00 h. Ple ordinari Melania Ivars Rojas 29/02/2024
19.00 h. Ple ordinari Raúl García de la Reina Martinez 29/02/2024
19.00 h. Regidoria Barri "Baix la Mar" Edfc. Joventud Marta Gascó Julio 04/03/2024
19.00 h. Regidor barri "Montgó" C. Cultura Raúl García de la Reina Martinez 05/03/2024
19.00 h. Regidoria Barri "Port Centre" Edfc. Portelles Javier Scotto Di Tella 05/03/2024
19.00 h. Regidor Barri "Roques".. Edfc. Les Portelles Fracesc Josep Roselló Sirerol 06/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 06/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 06/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 06/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 06/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 06/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 06/03/2024
19.00 h. Regidoria Barri "Les Marines" Edfc. Joventud Alexandra Gertrudix Sánchez 07/03/2024
13.00 h. Ple ordinari Fracesc Josep Roselló Sirerol 11/03/2024
13.00 h. C.I. Extraordinaria d'hisenda Javier Scotto Di Tella 11/03/2024
13.00 h. C.I. Extraordinaria d'hisenda José Domenech Mahiques 11/03/2024
13.00 h. C.I. Extraordinaria d'hisenda Alexandra Gertrudix Sánchez 11/03/2024
19.00 h. Regidoría Barri "Faroleta-Diana" Centre Social Melania Ivars Rojas 12/03/2024
19.00 h. Regidoría Barri "Oest-Campaments" Edfc. Portelles Maria Josep Ripoll Berenguer 12/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 13/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 13/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 13/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 13/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 13/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 13/03/2024
19.00 h. Regidoría Barri "Paris Pedrera-Camp Roig" Casa Cultura José Domenech Mahiques 14/03/2024
12.00h. Ple extraordinari Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 14/03/2024
12.00h. Ple extraordinari Alexandra Gertrudix Sánchez 14/03/2024
12.00h. Ple extraordinari Fracesc Josep Roselló Sirerol 14/03/2024
12.00h. Ple extraordinari Javier Scotto Di Tella 14/03/2024
12.00h. Ple extraordinari José Domenech Mahiques 14/03/2024
12.00h. Ple extraordinari Maria Josep Ripoll Berenguer 14/03/2024
12.00h. Ple extraordinari Marta Gascó Julio 14/03/2024
12.00h. Ple extraordinari Melania Ivars Rojas 14/03/2024
12.00h. Ple extraordinari Raúl García de la Reina Martinez 14/03/2024
10.00 h. C.I. Joventud, Esports, Salud Pública, Habitatge i Normalització Raúl García de la Reina Martinez 15/03/2024
10.00 h. C.I. Joventud, Esports, Salud Pública, Habitatge i Normalització Maria Josep Ripoll Berenguer 15/03/2024
10.00 h. C.I. Joventud, Esports, Salud Pública, Habitatge i Normalització Melania Ivars Rojas 15/03/2024
10.00 h. C.I. Joventud, Esports, Salud Pública, Habitatge i Normalització Marta Gascó Julio 15/03/2024
13.00 h. C.I. de Cultura i Festes Raúl García de la Reina Martinez 15/03/2024
13.00 h. C.I. de Cultura i Festes Marta Gascó Julio 15/03/2024
13.00 h. C.I. de Cultura i Festes Javier Scotto Di Tella 15/03/2024
13.00 h. C.I. de Cultura i Festes Maria Josep Ripoll Berenguer 15/03/2024
10.00 h. C.I. d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Major i Educació Melania Ivars Rojas 20/03/2024
10.00 h. C.I. Iguatat i polítiques inclusives Javier Scotto Di Tella 20/03/2024
10.00 h. C.I. d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Major i Educació Marta Gascó Julio 20/03/2024
10.00 h. C.I. d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Major i Educació Raúl García de la Reina Martinez 20/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 20/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 20/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 20/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 20/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 20/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 20/03/2024
10.00 h. C.I. Seguretat Ciutadana José Domenech Mahiques 20/03/2024
10.00 h. C.I. Seguretat Ciutadana Marta Gascó Julio 21/03/2024
10.00 h. C.I. Seguretat Ciutadana Melania Ivars Rojas 21/03/2024
10.00 h. C.I. Territori i Transició Ecològica Maria Josep Ripoll Berenguer 21/03/2024
10.00 h. C.I. Territori i Transició Ecològica Alexandra Gertrudix Sánchez 21/03/2024
13.00 h. C.I. Territori i Transició Ecològica José Domenech Mahiques 21/03/2024
13.00 h. C.I. Territori i Transició Ecològica Fracesc Josep Roselló Sirerol 21/03/2024
10.00 h. C.I. Seguretat Ciutadana Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 21/03/2024
10.00 h. C.I. Promoció Econòmica Fracesc Josep Roselló Sirerol 22/03/2024
10.00 h. C.I. Promoció Econòmica Alexandra Gertrudix Sánchez 22/03/2024
10.00 h. C.I. Promoció Econòmica José Domenech Mahiques 22/03/2024
13.00 h. C.I. Hisenda i Comptes Fracesc Josep Roselló Sirerol 22/03/2024
13.00 h. C.I. Hisenda i Comptes Marta Gascó Julio 22/03/2024
13.00 h. C.I. Hisenda i Comptes José Domenech Mahiques 22/03/2024
13.00 h. C.I. Hisenda i Comptes Alexandra Gertrudix Sánchez 22/03/2024
13.00 h Junta de Govern Local María José García Roselló 27/03/2024
13.00 h Junta de Govern Local Rafael Ferrán Carrió Company 27/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 27/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 27/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 27/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 27/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 27/03/2024
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 27/03/2024
13.00 h. Ple ordinari Javier Scotto Di Tella 28/03/2024
Ir al princio de la página