Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'Ajuntament de Dénia suspén el procés de licitació del servici de neteja i manteniment de platges fins que s'esmene un error d'omissió

Els plecs tècnics aprovats inicialment no inclouen el projecte d'obres de la planta de tractament d'algues

El ple de l'Ajuntament de Dénia va acordar ahir en sessió ordinària suspendre i deixar sense efecte l'expedient de contractació del servici de neteja i manteniment de platges fins que se li incorpore el projecte de construcció de la planta de tractament d'algues prevista.

L'expedient de licitació va ser aprovat per majoria en el ple extraordinari i urgent celebrat el 15 de gener de 2024, amb un import de contracte d'11.585.578 euros i una duració de 10 anys. La prestació principal del contracte és el servici de neteja de platges i inclou, com a novetat, la construcció de la planta de tractament d'algues, segons s'arreplega en el plec de prescripcions tècniques.

L'expedient va ser publicat en la Plataforma de Contractació de l'Estat i es va iniciar el termini de presentació de propostes, que finalitzava el 15 de febrer passat.

“No obstant això, una revisió de la documentació de l'expedient ha portat a detectar un error d'omissió, atés que el plec tècnic no inclou el projecte d'execució de les obres de la citada planta de tractament, preceptiu quan les actuacions superen els 500.000 euros, segons establix la Llei de Contractes del Sector Públic”, ha indicat el regidor de Platges, Pepe Doménech.

Per això, l'ajuntament ha hagut de decretar la suspensió de l'expedient fins que incorpore el projecte de construcció de la planta d'algues, la redacció del qual ja ha sigut encarregada pel Consistori. Una vegada inclòs este projecte, es reactivarà de nou el procés de contractació i començarà el termini de presentació d'ofertes.

El punt va ser aprovat per majoria amb els vots favorables de PSPV, Compromís, PP i Gent de Dénia i l'abstenció de Vox.

El ple també va acordar, amb els vots favorables de PSPV, Compromís, PP i Gent de Dénia i el vot en contra de Vox, l'alçament de l'objecció i reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 787,22 euros per al pagament de factures i un altre reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 689.206,11 euros per al pagament de factures de l'exercici 2023.

 

Un altre dels punts abordats en la sessió va ser estimar la revisió d'ofici de l'ordenança reguladora del registre de reserves d'aprofitament urbanístic i de les transferències d'aprofitament urbanístic en detectar-se un error en la seua tramitació. Segons va explicar la regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, l'ordenança es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província abans que es contestara a les tres al·legacions presentades durant el seu període d'exposició pública. Ara, s'esmena esta circumstància amb la revisió d'ofici de l'ordenança, que va ser aprovada amb els vots favorables de PSPV, Compromís i Partit Popular, el vot en contra de Vox i l'abstenció de Gent de Dénia.

 

Convenis educatius

 

En l'àmbit educatiu, el ple ha acordat subscriure un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Dénia, a través de la seua Policia Local, i l'IES Maria Ibars per a la cessió al centre educatiu de vehicles, motocicletes i ciclomotors del depòsit municipal que es troben al final de la seua vida útil i estan a l'espera de ser destruïts en un centre autoritzat, amb la finalitat que s'utilitzen en les pràctiques de l'alumnat del Grau Bàsic de Manteniment de vehicles, Grau Mitjà de formació professional d'Electromecànica de vehicles automòbils i el Grau Superior en Automoció de l'institut denier.

 

El conveni establix “no sols una col·laboració formativa, sinó també social”, va explicar el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Scotto, que consistix en el fet que el departament de Policia Local cedirà al Maria Ibars els cicles abandonats que hi haja en el depòsit municipal perquè l'alumnat els restaure i siguen posteriorment entregats a associacions de caràcter social i col·lectius vulnerables. Totes dues parts treballaran en este projecte en comú amb la finalitat d'augmentar l'ús de bicicletes a la ciutat de Dénia.

 

Este punt va ser aprovat per unanimitat.

 

Seguidament, es va aprovar per majoria, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte Vox, que va votar en contra, un conveni marc de cooperació educativa amb la Universitat de València perquè l'alumnat del Grau de Treball Social realitze les seues pràctiques curriculars en l'Ajuntament de Dénia.

 

La declaració institucional en solidaritat amb el poble palestí, presentada al ple a petició de la plataforma Moviment per la Pau de la Marina Alta, es va aprovar per majoria amb el suport dels grups PSPV, Compromís, PP i Gent de Dénia i el vot negatiu de Vox.

 

Altres acords adoptats en este ple de febrer han sigut donar de baixa un sonòmetre descatalogat de la Policia Local i (per unanimitat); i la modificació de la cartografia de la interfície urbana-forestal per a ajustar-la a la realitat del terme municipal. Este punt va ser aprovat per majoria amb els vots de PSPV, Compromís, Vox i Gent de Dénia i l'abstenció del PP.

 

La moció de suport a les mesures reivindicades pel sector agrari i ramader presentada al ple pel grup Popular i el punt relatiu a l'inici de procediment per a la resolució de l'adjudicació de condició de promotors del Pla Parcial Campusos-Sant Joan es van deixar sobre la taula.

 

 

En l'apartat d'Urgències, es va presentar el nou cronograma per a la construcció de la segona residència i centre de dia de persones majors dependents a través del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

L'ajuntament ha hagut de realitzar alguns ajustos al cronograma inicial a petició de la Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries de la Generalitat Valenciana i la nova calendarització d'actuacions es va aprovar ahir per majoria amb els vots favorables de PSPV, Compromís, Vox i Gent de Dénia i l'abstenció del PP.

 

Segons el traçat del cronograma, la redacció del projecte bàsic i d'execució es licitarà este mes de març i ha d'estar finalitzada en un període de 4 mesos. L'adjudicació i inici de les obres està prevista per a principis de 2025 i la seua finalització quinze mesos després, al maig de 2026.

L'Ajuntament de Dénia suspén el procés de licitació del servici de neteja i manteniment ...
Membres de la plataforma Moviment per la Pau de la Marina Alta en el ple d'ahir

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina