Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia convoca ajudes per al pagament de despeses de l’habitatge habitual dirigides a persones amb un nivell baix de renda

La Junta de Govern Local celebrada hui ha aprovat les bases i la convocatòria d’ajudes econòmiques per a fer front a despeses unides a l’habitatge habitual, prenent com a punt de referència l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa de fem de l’exercici 2019. Estes ajudes de tipus social van dirigides a persones amb un nivell baix de renda i tenen com a objectiu esmortir els efectes de la crisi econòmica en aquelles persones a qui previsiblement hi està afectant de manera més directa.

Entre els requisits que estableixen les bases figura que la persona sol·licitant de l’ajuda ha de ser propietària de l’habitatge habitual per al qual es demana, estar empadronada en eixe domicili i ser titular del rebut de l’IBI. L’habitatge al qual fa referència la sol·licitud d’ajuda ha de tindre un valor màxim cadastral de 33.400 euros.

Així mateix, ni la persona que sol·licita ni la resta de membres de la unitat familiar podran ser titulars d’un altre bé immoble de caràcter urbà, a excepció del garatge i/o traster de l’habitatge habitual. Les bases fan referència a unes altres condicions de les persones sol·licitants, com els nivells de renda o l’obligació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i no tindre deutes pendents amb l’ajuntament.

L’import de l’ajuda econòmica que rebrà cada unitat familiar és de 130 euros. Sols se n’atorgarà una per habitatge.

Les sol·licituds han de presentar-se, del 23 de novembre al 4 de desembre de 2020, en el Registre general de l’Ajuntament de Dénia (Oficina d’Atenció a la Ciutadania), si s’escull fer-ho presencialment i sempre amb cita prèvia; o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia.

 

L’Ajuntament de Dénia convoca ajudes per al pagament de despeses de l’habitatge habitual dir...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina