Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

La modificació de les ordenances fiscals per a 2022 incrementa les bonificacions a l'aposta per les energies renovables

La taxa del fem puja 15 euros, un 12%, malgrat que el cost del servei ha augmentat un 15%

La Corporació municipal votarà demà en Ple extraordinari l'acord de modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022, en què s'hi reflecteix, segons ha explicat el regidor d'Hisenda, Paco Roselló, "l'interés per reforçar les mesures dirigides al foment de l'estalvi energètic i les energies sostenibles".

Entre les modificacions que s'hi aprovaran divendres, destaca l'increment de les bonificacions a l'IBI, l'impost de vehicles, l'impost sobre activitats econòmiques i l'ICIO (construcció i obres) en els casos que els habitatges, vehicles o empreses aposten per les energies renovables. Aquesta millora, ha destacat Roselló, s'ha incorporat a les ordenances "gràcies en gran part a les aportacions dels grups polítics Compromís i Gent de Dénia".

Les bonificacions a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) podran ser del 50% durant 3 anys i del 25% durant 2 anys més, per a les propietats destinades a habitatge que tinguen instal·lats sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric provinent del Sol.

En el cas de l'IVTM, podran optar a la bonificació, d'un 60%, els vehicles que utilitzen com a combustible biogàs, gas natural comprimit, liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals; descompte d'un 50% si el vehicle és híbrid.

Les empreses que utilitzen o produïsquen energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració (producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil) podran optar a bonificacions de l'IAE de fins a un 25% durant 3 anys. I l'impost a la construcció (ICIO) es bonificarà fins al 95% en aquells casos d'obres que incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum.

D’una altra banda, la taxa de recollida, transport, tractament i eliminació de residus urbans municipals puja de 125 a 140 euros anuals. En aquest punt, el regidor Paco Roselló ha volgut posar en relleu que aquest increment, d'un 12%, encara es manté per baix de l'augment real del cost del servei de neteja i recollida del fem, que en la darrera revisió de preus ascendeix a un 15%.

En 2013, els costos del servei ascendien a 6.428.364 €, incloent-hi els serveis de recollida del fem, transport i tractament de residus, recollida i tractament del verd, ecoparc i recollida d'algues, entre uns altres; actualment, la despesa s'ha incrementat fins als 7.386.244 €. Com a exemple, Roselló ha detallat que el cost de la recollida d'algues s'acosta ara al milió d'euros, quan en 2013 era de 600.000 € aproximadament, i el transport i tractament de residus, que ara supera els 2 milions, costava 400.000 euros menys.

Taxes de la Residència Santa Llúcia

També s'han revisat els preus de les places a la residència municipal per a introduir com a  referència de càlcul l’ordre de Generalitat: 1.478 € per habitació individual i 1.034 per habitació compartida. A aquests preus de referència s'hi aplicarà a més el límit de no cobrar als usuaris més d'un 60% dels seus ingressos totals.

La mateixa regla regirà les tarifes del Centre de Dia, a partir dels preus base màxim, 885 €, i mínim, 380 €; més 60 € en cas d'utilitzar el transport assistit.

Unes altres taxes

Al Mercat Municipal, el preu per metre lineal dels llocs de venda puja de 28 a 35 €.

Les taxes urbanístiques queden de la manera següent:

- Per obra major: 100 €

- Per obra menor: 100 €

- Per declaració responsable: 50 €

- La comunicació prèvia s'unifica amb la declaració responsable i es rebaixa el preu de la tramitació de 100 a 50 €

En el cas del pagament dels guals es permet l'ajornament a partir dels 100 €.

La modificació de les ordenances fiscals per a 2022 incrementa les bonificacions a l'apo...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina