Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia aprova destinar un romanent de tresoreria de 5,8 milions d'euros a noves infraestructures, ajudes socials, amortització de préstecs i subvencions a entitats locals

El ple extraordinari celebrat aquest migdia en l’Ajuntament de Dénia ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdits del pressupost de 2022 per import total de 5.824.714,56 euros, el finançament dels quals procedeix del romanent de tresoreria per a despeses generals.

 

D'una banda s'aprova un suplement de crèdit per import de 5.515.941,68 euros per a dur a terme les actuacions següents durant el present exercici: amortització anticipada de préstecs (3.798.610,83€); Museu de la Festa (300.000€); ajudes d'emergència (150.000€); façana Casa de Cultura (150.000€); activitats de Festes (115.000€); renovació pistes de Madrigueres (110.000€); parc de tobogans tematitzat (100.000€); ampliació Bosc de Diana (90.000€); circuit urbà per a bicicletes (90.000€); pilons de senyalística (85.000€); ajudes mercats (75.000€); canvi finestres instal·lacions d'Urbanisme (60.000€); parc infantil Bassetes (60.000€); obres zona Laguna Beach (41.640,75€); WC i connexió al clavegueram dels Horts Urbans (42.815,25€); il·luminat zona Nova Dénia (60.000€); circuit urbà per a corredors (30.000€); carril bici Via Verda (10.000€), Mesa de benestar animal (15.000€); subvencions a entitats sense ànim lucre (6.104,28€); activitats culturals (40.000€); fase II sala polivalent de Joventut (26.653,41€); subvencions a entitats festeres (16.000€); campanya de difusió de Comerç (3.000€); campanya Comerç zona París-Saladar (18.150€) i la contractació de 8 administratius durant 6 mesos (22.967,16€).

 

I altres 308.772,88 euros es destinaran a un crèdit extraordinari, finançat també amb el romanent de Tresoreria, per a pintura viària (80.000€), tanteig i retracte d'habitatges (150.000€), el pagament del cànon de Ports (28.772,88€) i l'adquisició de mobiliari per a la Sala de Plens de l'ajuntament (50.000€).

 

El ple també ha aprovat per unanimitat sol·licitar a la Diputació d'Alacant la inclusió en la convocatòria de subvencions d'infraestructures i assistència a municipis Pla +A prop 2022 de dues obres el cost de les quals ascendeix a 282.953 euros (IVA inclòs).

 

D'una banda, la construcció d'una rotonda en l'encreuament de l'avinguda del Marquesat amb el carrer del Pintor Llorens, amb un pressupost de 133.484,45 euros; i, en segon lloc, una altra actuació, el cost de la qual ascendeix a 149.468,55 euros, que consisteix en la construcció d'una altra rotonda en l'encreuament del camí Assagador de Santa Llúcia amb el camí del Merle. Els treballs serien sufragats íntegrament per la Diputació, segons ha assenyalat la regidora de Territori, Maria Josep Ripoll.

 

La sessió també ha abordat dos reglaments relacionats amb la població major del municipi. D'una banda, s'ha dut a terme l'aprovació inicial de la modificació del reglament de les Aules de la Tercera Edat, que afig la perspectiva de gènere al text, incorporant les noves propostes d'utilització de llenguatge inclusiu amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a les activitats, segons estableix el marc regulador en la matèria. Les modificacions afecten també l'augment de l'edat mínima per a sol·licitar plaça en els tallers de les Aules, de manera que les persones majors de 65 anys tinguen més possibilitats d'inscriure's que tenen en l'actualitat, segons ha puntualitzat la regidora del Major, Elisabet Cardona.

 

Així mateix, s'ha acordat l'aprovació inicial del reglament regulador del Consell del Major, que se sotmetrà, igual que la modificació del reglament anterior, a un període d'exposició pública de 30 dies hàbils Províncies per a la presentació de queixes o suggeriments després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Tots dos punts han sigut aprovats amb el vot unànime de la Corporació.

 

Per a finalitzar, el ple extraordinari celebrat hui portava en l’últim punt de l'ordre del dia l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora del Mercat Municipal. Finalment, s'ha aprovat, amb els vots del PSPV-PSOE i Compromís i l'abstenció de la resta de grups municipals (Gent de Dénia, Ciutadans i Partit Popular), una esmena a la totalitat que estableix, com a tràmit previ a aquesta aprovació inicial, la publicació del text de l'ordenança en el tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia i en el Portal de Transparència, amb l'objectiu de donar audiència als ciutadans afectats i recollir quantes aportacions addicionals puguen fer altres persones o entitats.

 

L'esmena reconeix que ja s'havia donat a conéixer el text de la norma a la ciutadania i al personal que pot resultar, però, acollint-se a l'article 133.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la proposta ha tirat avant “amb la finalitat de donar major difusió al text i oportunitat de participació a la ciutadania”.

L’Ajuntament de Dénia aprova destinar un romanent de tresoreria de 5,8 milions d'euros a...
Anar al principi de la pàgina