Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Tres centres públics de Dénia participen el pròxim curs en un projecte de reducció del consum energètic en les seues instal·lacions

L’Ajuntament de Dénia es compromet a reembossar als centres el 100% de la quantitat estalviada en energia perquè la invertisquen de nou en les seues instal·lacions

El projecte ‘Pla Energètic Escolar 50/50’ posat en marxa per l’Ajuntament de Dénia en el curs 2021/2022 és una metodologia de treball basada en el projecte europeu Euronet 50/50 Max, que té com a finalitat de reducció dels consums energètics en instal·lacions escolars públiques a través d'una participació col·lectiva. Els seus objectius bàsics són augmentar la informació i formació sobre el tema de l'energia i l'ús responsable de l'energia; fomentar un canvi d'hàbits en tota la comunitat educativa; aconseguir una major participació en la presa de decisions respecte a l'energia; disminuir el consum d'energia en les instal·lacions i obtindre recursos econòmics per a poder invertir en el centre.

A nivell local, les escoles i edificis públics es troben entre els majors consumidors d'energia, sobrepassant el 60% del consum energètic total de l'ajuntament. Enfront d'aquesta situació, es busca disminuir el consum i l'impacte associat que genera sobre l'entorn i per a això cal centrar-se en millorar l'eficiència energètica dels centres a través de la conscienciació i participació de tota la comunitat educativa.

Per a incentivar als centres a sumar-se al projecte, existia originàriament el compromís que l’Ajuntament de Dénia retornara als col·legis adherits el 50% de l'estalvi econòmic que es produïsca durant el curs escolar. No obstant això, l'ajuntament ha decidit apostar per aquesta metodologia i reembossarà a cada centre participant el 100% del que haja estalviat en energia durant el curs. D'aquesta manera, gràcies a l'esforç de l'alumnat, el centre obté uns recursos econòmics per a poder-los invertir lliurement de nou en el col·legi de la forma que estimen oportuna.

Han participat en aquesta primera edició del projecte els col·legis públics Llebeig i Pou de la Muntanya. El col·legi Llebeig invertirà els 3.486 euros d'estalvi generats en el canvi dels plafons i llums de corredors i aules a tecnologia LED. El Pou de la Muntanya ha decidit destinar el reembossament del seu estalvi energètic durant el passat curs (1.790 euros) a instal·lar ventiladors de baix consum a les aules. Tots dos centres han confirmat la seua voluntat de continuar participant en la iniciativa, a la qual se sumarà el pròxim curs 2022/2023 el col·legi públic Cervantes.

El projecte ‘Pla Energètic Escolar 50/50’ es divideix en 4 fases, que es desenvolupen de manera progressiva al llarg del curs escolar. Les fases proposades comencen amb un estudi inicial de la situació energètica del centre, la finalitat del qual és elaborar un diagnòstic sobre la base d'un històric de consums, i la creació de l'equip energètic, pilar fonamental en el qual es basa el desenvolupament del projecte, ja que serà l'encarregat de realitzar el diagnòstic inicial, la proposta d'activitats i el seu seguiment al llarg del curs escolar.

L'equip energètic es compon de 2 representants del professorat responsables del projecte, un conserge o responsable de manteniment del centre, 2 representants dels cursos de 5é i 6é de primària (líders del grup) i un representant per aula dels cursos inferiors.

Sobre la base del diagnòstic establit, la tercera fase del projecte consisteix a definir una estratègia d'actuació per part de l'equip energètic per a poder aconseguir els resultats finals proposats. Es planificaran una sèrie d'activitats entre els alumnes al llarg del curs escolar, de manera que es done a conéixer la necessitat d'estalviar energèticament i com aconseguir-ho.

L'última fase del projecte tracta d'avaluar quantitativament el desenvolupament de les diferents activitats i iniciatives posades en marxa durant el curs escolar. D'aquesta manera, el centre tindrà la capacitat per a obtindre els recursos econòmics que li corresponen tal com s'estableix en les bases del projecte.

L'assessoria energètica elaborarà un informe en el qual s'especifiquen els resultats obtinguts durant tot el curs escolar. Es comptabilitzaran els consums globals obtinguts en l'àrea de l'electricitat per a poder-los comparar amb la línia base històrica, elaborada en la primera fase del projecte, i comprovar l'abast de les mesures implementades. El resultat del projecte en termes econòmics d'estalvi energètic és un aspecte clau, ja que asseurà les xifres perquè l’Ajuntament de Dénia revertisca el 100% del resultat en inversió per al centre.

Arribats a aquest punt final, l'equip energètic juntament amb la direcció del centre discutirà sobre les possibles inversions que es puguen realitzar en funció de la quantitat de recursos econòmics aconseguits. Després d'una primera valoració i llistat d'alternatives, es realitzarà una enquesta entre tot l'alumnat per a fer-li partícip de la decisió.

Anar al principi de la pàgina