Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia zonifica el terme municipal per augmentar la seguretat front als incendis

Per unanimitat, els membres de la Corporació han acordat la modificació del Pla de Cremes per al municipi de Dénia d’acord amb la Llei de Prevenció de l’Ús del Foc valenciana.

 

La gran novetat és el canvi introduït en la divisió del sòl segons els riscos d’incendi, que amb la modificació queda dividit en cinc zones en funció a la naturalesa del sòl i la perillositat a l’hora de fer ús del foc per a la crema de residus.

Les zones son les següents:

  1. Zona de vegetació forestal (terrenys forestals i parcel·les agrícoles)
  2. Zona Agrícola General (parcel·les entre els 30 i 500 metres de distancia amb l’àrea forestal, a més dels cultius de secà i els habitatges, independentment de la llunyania a què es troben)
  3. Zona de Màxim Risc (parcel·les agrícoles a menys de 30 metres de zones forestals)
  4. Zona agrícola sense restriccions (àrees a una distancia superior als 500 metres respecte a la zona forestal)
  5. Zona d’ús residencial i urbana (espais urbans, urbanitzables o industrials)

 

La crema en la zona forestal requereix d’una autorització excepcional de la Conselleria de Medi Ambient, ja que es tracta d’un espai protegit. Mentre que a la zona 2 només farà falta una autorització ordinària expedida per l’ajuntament. A la quarta zona es permetrà l’ús de foc sense autorització, a excepció de les zones d’arbredes declarades PATFOR, l’únic requisit és comunicar a l’ajuntament la crema abans.  

 

Per altra banda, no es permetrà l’incendi de residus a les àrees urbanes; els residus hauran de ser tractats a la planta de compostatge municipal. Tampoc estarà permesa la construcció de barbacoes i paellers ni les activitats amb foc sense autorització. A les parcel·les agrícoles es podran cremar les restes de l’activitat (no incloent els residus de la poda, que seran tractats a la planta de compostatge), però no els residus urbans encara que siguen vegetals. En quant a la pirotècnia, no es podrà fer ús d’aquesta sense autorització i mai es llançarà en àrees que no siguen urbanes.

 

Altra de les novetats es la modificació dels dies de crema. La gran novetat és que els diumenges es podran realitzar cremes. Quant a les restriccions, al nou calendari, no es podran cremar residus de l’1 de juny al 16 d’octubre, tampoc en les festes de Setmana Santa i Pasqua (des de Dijous Sant fins al dilluns de Sant Vicent), durant la celebració de les Falles, ni tampoc en dies festius en general. Per evitar en la mesura del possible els incendis, tampoc s’autoritzarà la crema els dies preemergència 2 o 3 de risc d'incendi forestal.

 

Les hores en què es poden cremar els residus no canvien: des de la sortida del sol a les 11:00 o 13:30 hores (depenent de l’estació de l’any). Si l’oratge es invers a causa d’una inversió tèrmica (quan la baixa temperatura provoca que el fum no puga elevar-se i viatje horitzontalment, en compte d’enlairar-se), no es podrà efectuar la crema. També cal tindre en compte la direcció i velocitat del vent.

 

El text aprovat es farà públic al Bolletí Oficial de la Província (BOP), obrint-se així el període de 30 dies hàbils per presentar queixes, reclamacions i suggeriments. Si no es presenten, l’ordenança s’executarà.

Pla amb les noves zones del Pla de Cremes de Dénia
Taula explicativa amb les zones del Pla de Cremes de Dénia

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina