Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia llança un qüestionari en línia per a elaborar un diagnòstic de situació sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el municipi

El termini per a participar finalitza el 19 de desembre

La Regidoria d'Igualtat està treballant en l'elaboració del IV Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de Dénia, un document que recull les mesures que tenen com a propòsit aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar qualsevol situació discriminatòria per raó de sexe en el municipi.

 

Per a la seua redacció s'ha d'elaborar prèviament un diagnòstic de situació que incloga una anàlisi d'informació. Amb l'objectiu de recaptar aquestes dades, Igualtat ha llançat un qüestionari, dirigit a tots els veïns i veïnes de Dénia, que es pot descarregar en aquest enllaç o escanejant el codi QR imprés en la cartelleria que s'ha distribuït per la ciutat.

 

El qüestionari planteja preguntes sobre els àmbits personal, laboral, social, acadèmic, de salut, econòmic, d'oci o en relació a situacions de violència de gènere, assetjament o desigualtats, que ajudaran a l'equip redactor del Pla d'Igualtat a elaborar el diagnòstic de situació. Amb les dades que s'obtinguen, es podran dissenyar accions concretes centrades en les necessitats detectades i manifestades per la ciutadania.

 

És fonamental, doncs, la participació de tots i totes, responent amb sinceritat a les preguntes formulades i amb la garantia que la informació que es proporciona serà tractada de manera anònima i confidencial.

 

El qüestionari estarà disponible fins al 19 de desembre de 2022.

 

S'ha habilitat un correu electrònic, info@nimiaconsulting.es, per a atendre qualsevol dubte que es desitge consultar sobre aquest procés d'enquesta.

L’Ajuntament de Dénia llança un qüestionari en línia per a elaborar un diagnòstic de situaci...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina