Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'ajuntament rep en l'últim any prop de 5.000 comunicacions d'incidències a través de l'aplicació AppDénia

El 68% del total ja ha sigut resolt o contestat

En els seus poc més de quatre anys d'activitat, l'app Dénia, l'aplicació per a dispositius mòbils posada en marxa per l’Ajuntament de Dénia per a millorar la participació ciutadana, s'ha revelat com un dels canals preferits per la ciutadania per a comunicar-se amb el consistori i informar-se de l'activitat municipal.

 

Segons l'últim informe sobre les incidències, queixes i propostes que gestiona el departament de Participació Ciutadana, i que abasta el període temporal comprés entre l'1 d'octubre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, s'han rebut un total de 4.751 incidències a través de l'aplicació AppDénia. De fet, aquesta xifra és fins i tot major, 5.600 comunicacions rebudes, de les quals unes poques més de 800 han sigut rebutjades, majoritàriament per tractar-se de correu fem o per ser incidències repetides.

 

Quant a la gestió d'aquestes comunicacions per part de l'ajuntament, les xifres destaquen que el 68% han sigut resoltes, és a dir, solucionades o contestades per l'administrador i el 32% restant estan en curs o no s'ha atés encara.

 

Cada incidència rebuda a través de l'aplicació és remesa al departament municipal amb competències per a atendre-la. En aquest sentit, d'octubre de 2021 a octubre de 2022, la major quantitat de comunicacions han tingut relació amb el departament de Transició Ecològica (567 del total), seguides de les de Policia Local (564), obres i serveis (505), qualitat urbana (309), parcs i jardins (268), platges (153) i enllumenat (140).

 

Si situem geogràficament les incidències rebudes, les Marines és el barri del qual s'han emés més comunicacions (184 del total), seguit de la zona del Montgó (113) i dels barris París-Camp Roig i les Rotes. En menor mesura, s'han manat avisos sobre qüestions relatives als altres barris de Dénia, sent el de les Roques el que menys incidències té registrades, tan sols dotze en el període estudiat en l'informe.

 

Dades de les reunions de barri

 

El resum també analitza dades relatives a un altre mecanisme de participació ciutadana: les reunions de regidors de barri. En aquestes trobades mensuals entre el veïnat dels diferents barris de la ciutat i els regidors assignats a cadascun d'ells, els assistents plantegen preguntes, peticions i suggeriments que posteriorment són traslladades als departaments municipals responsables perquè les atenguen.

 

En les reunions de barri celebrades mensualment entre l'1 d'octubre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, exceptuant als mesos de gener, juliol, agost i setembre d'enguany, s'han comptabilitzat 602 assistents.

 

En les trobades s'han registrat un total de 598 peticions dels veïns i veïnes, de les quals, el 88% (529 del número total) han sigut resoltes o contestades i la resta, 69 qüestions plantejades, estan actualment pendents o en procés.

L'ajuntament rep en l'últim any prop de 5.000 comunicacions d'incidències a trav...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina