Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia anuncia les ajudes per a comprar llibres de text de 2n cicle d'infantil

L’Ajuntament de Dénia ha convocat les ajudes per a sufragar les despeses de l'adquisició de llibres de text i material escolar de segon cicle d'infantil (de 3 a 5 anys) per al curs escolar 2023/2024. Les bases i la convocatòria d'aquestes ajudes es van publicar el 4 de setembre en el Butlletí Oficial de la Província. El termini de presentació de sol·licituds serà del 19 d'octubre al 2 de novembre del 2023.

 

Amb aquestes ajudes, l’Ajuntament vol ajudar les famílies denieres per a garantir l'exercici del dret a l'educació dels estudiants del municipi, i col·laborar en l'esforç econòmic que comporta l'inici de curs escolar. Aquesta subvenció comptarà amb un pressupost màxim de 20.000 euros en el Pressupost General de l’Ajuntament de Dénia de l'exercici 2023. Es concediran 30€ a cada estudiant que haja obtingut entre 7 i 18 punts en la baremació de l'ajuda de menjador escolar del curs 2023/2024 de la Conselleria d'Educació.

 

Podran sol·licitar i beneficiar-se de les subvencions el pare, mare o tutor legal de l'alumnat que reunisca els requisits següents:

- Estar empadronat en el municipi de Dénia.

- Estar matriculat en els centres educatius públics i concertats de Dénia, la Xara i Jesús Pobre en els nivells de 2n cicle d'educació infantil en el curs 2023/2024.

- Haver sol·licitat a la Conselleria d'Educació l'ajuda de menjador escolar 2023/2024 i haver obtingut una puntuació entre 7 i 18 punts en la baremació.

Cada família utilitzarà una única sol·licitud per a totes/s les/els filles i fills escolaritzades/ts en l'etapa educativa objecte d'aquesta subvenció.

-   Presentar justificant de pagament de la compra de llibres de text o material escolar, l'import del qual no podrà ser inferior a 30 euros, en el qual conste el nom del menor per al qual se sol·licita subvenció, així com el centre i curs de segon cicle d'educació infantil en què es troba escolaritzat.

 

Com sol·licitar les ajudes

El model de sol·licitud es podrà descarregar en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/va/index.aspx) o recollir personalment en el departament d'Educació (plaça de l’Arxiduc Carles, núm. 3).

 

La presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida en les bases es pot realitzar, del 19 d'octubre al 2 de novembre, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Dénia, o de manera presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada en la plaça de la Constitució, 10, prèvia cita concertada a través d'aquest enllaç https://oac.denia.es/va/inici/cita/cita.aspx?id=51

L’Ajuntament de Dénia anuncia les ajudes per a comprar llibres de text de 2n cicle d'inf...
L’Ajuntament de Dénia anuncia les ajudes per a comprar llibres de text de 2n cicle d'inf...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina