Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

S'inicia el termini per a sol·licitar ajudes a l'habitatge per a persones amb baix nivell de renda a Dénia

El termini perquè els residents a Dénia puguen sol·licitar les ajudes a l'habitatge dirigides a persones amb baix nivell de renda comença hui 6 de novembre i acaba el pròxim 17 de novembre.

L'Ajuntament de Dénia va aprovar i va publicar, el passat 24 d'octubre, les bases i convocatòria d'ajudes econòmiques de caràcter social per a fer front a despeses relacionades amb l'habitatge habitual per a l'exercici 2023, en el Butlletí Oficial de la Província.

Esta subvenció comptarà amb un pressupost màxim de 12.000 euros en el Pressupost General de l'Ajuntament de Dénia de l'exercici 2023. L'ajuda econòmica familiar per a despeses unides a l'habitatge, serà de 130€ per a cada unitat familiar i només es concedirà una ajuda per habitatge. El termini de presentació de sol·licituds és del 6 al 17 de novembre de 2023

 

Requisits per a sol·licitar l'ajuda

Entre els requisits que estableixen les bases, s'estableix que la persona sol·licitant de l'ajuda ha de ser propietària de l'habitatge, així com ser titular del rebut de l'IBI. A més, la persona sol·licitant de l'ajuda ha d'estar empadronada en aquest domicili.

Així mateix, ni la persona que sol·licita ni la resta de membres de la unitat familiar podran ser titulars d'un altre bé immoble de caràcter urbà en tot el territori nacional, a excepció del garatge i/o traster de l'habitatge habitual.

L'habitatge habitual sobre la qual se sol·licitarà l'ajuda només pot tindre un valor cadastral màxim de 33.400 euros.

Les bases fan referència a altres condicions de les persones sol·licitants, com els nivells de renda o l'obligació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i no tindre deutes pendents amb l'ajuntament.

 

Com sol·licitar les ajudes

 

La presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida en les bases es pot realitzar, del 6 al 17 de novembre de 2023, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/va/index.aspx), o de manera presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada en la plaça de la Constitució, 10, prèvia cita concertada a través d'este enllaç https://oac.denia.es/va/inici/cita/cita.aspx?id=51

 

 

Per a ampliar la informació i requisits de les ajudes

Base de Datos Nacional de Subvenciones (infosubvenciones.es)

 

 

S'inicia el termini per a sol·licitar ajudes a l'habitatge per a persones amb baix n...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina