Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El termini per a sol·licitar les ajudes de menjador escolar de Dénia comença el 26 d'octubre

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Dénia va aprovar, el passat 4 d'octubre, les bases per a la concessió d'ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar per al curs 2023/2024. La concessió d'estes subvencions municipals, tenen com a objectiu complementar les ajudes de menjador escolar que concedeix la Conselleria d'Educació. Les bases i la convocatòria d'estes ajudes es van publicar el 10 d'octubre en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

 

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 26 d'octubre al 10 de novembre del 2023, tots dos inclusivament

 

Amb estes contribucions, l'Ajuntament vol ajudar a les famílies deniers, atés que les exigències derivades de l'actual sociolaboral comporten major dificultat d'organització horària per a les mares i pares, i per això el servei de menjador dels col·legis suposen un important suport per a les famílies a l'hora de facilitar la conciliació de la vida laboral, educativa i familiar. D'altra banda, el menjador escolar exerceix una funció social, i per això, estes ajudes també tenen com a finalitat compensar les possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, contribuint així a crear una societat més igualitària i removent els obstacles socioeconòmics de la ciutadania.

 

Aquesta subvenció comptarà amb un pressupost màxim de 20.000 euros, a càrrec del Pressupost General de l'Ajuntament de Dénia de l'exercici 2023.

 

Requisits per a sol·licitar l'ajuda

 

Podran sol·licitar i beneficiar-se de les ajudes el pare, mare o tutor legal de l'alumnat que reunisca els següents requisits:

- Estar empadronat a Dénia.

- Estar matriculat en els centres educatius públics i concertats de Dénia, La Xara i Jesús Pobre, en els nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària o en el tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

- Haver sol·licitat a la Conselleria d'Educació l'ajuda de menjador escolar 2023/2024 i haver obtingut una puntuació entre 6 i 5 punts en la baremació.

 

Com sol·licitar les ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar

 

El model de sol·licitud es pot obtindre a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/va/index.aspx), en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada en la plaça de la Constitució, 1, i en el departament de Benestar Social (plaça Arxiduc Carles, núm. 3)

 

La presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida en les bases es pot realitzar, del 26 d'octubre al 10 de novembre, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/va/index.aspx), o de manera presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada en la plaça de la Constitució, 10, prèvia cita concertada a través d'este enllaç https://oac.denia.es/va/inici/cita/cita.aspx?id=51

El termini per a sol·licitar les ajudes de menjador escolar de Dénia comença el 26 d'oct...
El termini per a sol·licitar les ajudes de menjador escolar de Dénia comença el 26 d'oct...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina