Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'Ajuntament de Dénia destina 3 milions d'euros del romanent de tresoreria de 2022 a l'amortització anticipada de préstecs

El ple extraordinari de l'Ajuntament de Dénia celebrat este matí ha aprovat inicialment un suplement de crèdit de 3 milions d'euros per a destinar-los a l'amortització anticipada de préstecs. La quantitat assignada es finança a càrrec del romanent de tresoreria de l'any 2022.

 

Este expedient de modificació de crèdits s'exposarà al públic, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies, durant els quals, les persones interessades poden examinar-lo i presentar reclamacions.

 

Este punt ha sigut aprovat amb els vots a favor del PSPV, Compromís, Partit Popular i Gent de Dénia i el vot en contra de Vox.

 

D'altra banda, el ple ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'un altre expedient de modificació de crèdit en el pressupost de 2023 per import de 100.000 euros, procedents d'una partida per a conservació d'edificis que s'ha donat de baixa.

 

Este pressupost de 100.000 euros es destinarà a les actuacions següents: obra d'emergència en un mur després en la nau de Llobell (40.000 €); construcció d'una passarel·la sobre un barranc del camí de Sant Joan que permeta el pas segur dels vianants per este tram, que en l'actualitat manca de vorera i és molt estret (17.000 €); subministrament de combustible per a la residència Santa Llúcia (18.000 €); porta en el Mercat municipal (6.000 €) i aire condicionat en l'edifici de Serveis Socials (19.000 €).

 

El punt s'ha aprovat per unanimitat.

L'Ajuntament de Dénia destina 3 milions d'euros del romanent de tresoreria de 2022 a...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina