Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Acords ratificats en el ple ordinari de gener

El ple ordinari de gener de l'Ajuntament de Dénia, celebrat ahir, dijous 25 de gener, va aprovar per majoria, amb els vots favorables de PSPV, Compromis i GdD, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox d'ampliar per un any el contracte, subscrit el 16 d'octubre de 2012, de prestació del manteniment i neteja de platges del municipi amb l'empresa Pavasal Empresa Constructora S.A., des de l'1 de març de 2024.

 

El 16 d'octubre de 2012, l'Ajuntament va formalitzar el primer contracte de manteniment i neteja de platges amb Pavasal, la prestació de les quals va començar el 28 de febrer de 2013, finalitzant el referit contracte el passat 28 de febrer de 2023. En el ple celebrat el 29 de desembre de 2022, es va acordar la continuïtat del servici fins a l'adjudicació del nou contracte, o com a màxim un any, fins al 29 de febrer de 2024. Finalment, en un ple extraordinari celebrat el passat 15 de gener, es va aprovar per majoria l'inici de l'expedient de contractació del servici de neteja de platges de Dénia, una vegada rebuts els informes de les restants administracions participants en el procediment.

 

El contracte es renova amb les mateixes condicions existents actualment, encara que tindrà algunes notables millores, com són l'ampliació en quinze dies de la temporada alta, que començarà l'1 de juny (fins al 30 de setembre), per la qual cosa el servici de neteja intensiva de les platges s'activarà abans, o la construcció d'una nova planta de tractament de la posidònia i un magatzem per a la maquinària del servici, que se situarà en la partida Estanyó Nord, al carrer de Llac Maracaibo.

A més, l'empresa adjudicatària haurà d'augmentar el nombre de màquines, que hauran d'estar en funcionament i renovades en un període màxim de 6 mesos des de la signatura del contracte. Estes millores implicaran un augment notable del preu de licitació, que passa de 8 milions d'euros (contracte de 2013) a 11.585.000 milions d'euros.

 

Declaració d'interés comunitari de l'ampliació de centre recreatiu esportiu d'hípica

 

Després de la proposta realitzada per María Josep Ripoll, regidora de Territori, el ple a més, va aprovar per unanimitat, l'informe municipal a la Declaració d'Interés Comunitari per a l'ampliació del centre recreatiu esportiu hípica Vall de Cavall S.L., situat en el terme municipal de Dénia, en la partida de Benisaina, pròxima al nucli urbà de Gata de Gorgos.

La petició per a poder incrementar en sòl no urbanitzable els servicis a cavalls i als usuaris, va ser promoguda pel propi centre eqüestre i ha de ser aprovada i tramitada per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

 

Centre d'acolliment de menors Les Rotes

 

Un altre dels temes abordats en el ple ordinari de gener va ser la declaració de “especial interés públic” de les obres de reforma integral que es realitzaran en el Centre d'acolliment de menors Les Rotes i el reconeixement del dret de la Vicepresidència segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge a una bonificació del 65% de l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) de les obres.

El projecte bàsic i d'execució, redactat al març de 2023, indica que les instal·lacions, construïdes en 1969, presenten diverses patologies en l'exterior i l'interior dels edificis, el principal i el de l'Administració, així com en la parcel·la on se situen.

En l'edifici principal, l'enfonsament del paviment en la zona dels banys de recepció i en la zona del menjador, aparentment és la patologia més preocupant; sent els escantells i clivelles i les humitats que presenta la construcció altres de les patologies que es pretén erradicar amb les obres que promou la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge.

El preu de licitació de les obres és de 575.878,26 euros i el termini estimat d'execució, de 6 mesos.

Este punt va ser aprovat per unanimitat.

 

Altres acords

 

També es va aprovar per unanimitat ratificar l'informe tècnic elaborat per l'arquitecte municipal de Dénia sobre una modificació puntual del Pla General de Teulada.

A l'octubre de 2023, l'Ajuntament de Teulada va sol·licitar al de Dénia que emetera un informe, com a administració pública afectada, en relació a la modificació puntual número 26 del seu Pla General. L'informe tècnic que ara ha ratificat el ple denier estima compatible esta modificació indicada per Teulada “a l'efecte de contigüitat dels termes municipals i els usos implicats en esta modificació”.

 

En un altre ordre de coses, el ple va aprovar per majoria, amb els vots favorables del PSPV, Compromís, PP i GdD, i el vot en contra de Vox, el reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2024, per import de 80.366,09 euros, per al pagament d'obligacions econòmiques adquirides en 2023.

Finalment, ahir es va acordar l'aprovació inicial del reglament de la carrera professional horitzontal del personal de l'Ajuntament de Dénia conforme a la proposta negociada que es va presentar en la Taula General de Negociació conjunta i de funcionaris. Este punt va ser aprovat per majoria amb els vots favorables del PSPV, Compromís, PP i Vox i l'abstenció de GdD.

La carrera horitzontal és una modalitat de promoció professional del personal funcionari de carrera regulada en la Llei de la Funció Pública Valenciana i consistix, a grans trets, en la progressió professional a través d'un sistema de graus, sense necessitat de canviar de lloc de treball.

Mocions d'urgència

D'altra banda, l'equip de govern va presentar una moció que va entrar per urgència, i és la proposta per a sol·licitar que este 2024, l'any en què se celebra el centenari del naixement del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés (1924-1993), siga declarat com a “Any Cultural Estellés” a la ciutat de Dénia, animant a totes les entitats i associacions de Dénia i de la comarca al fet que se sumen a la iniciativa. A més, s'ha instat el Consell de la Generalitat a declarar el “Any Cultural Estellés” i a organitzar i coordinar un cicle d'activitats on participen totes les institucions i entitats implicades, destinant recursos a tal fi. La moció es va aprovar per majoria amb els vots a favor de PSPV, Compromis, PP i GdD, i el vot en contra de Vox.

L'Ajuntament de Dénia s'ha sumat a la iniciativa "Estellés als pobles", de la qual ja formen part 40 municipis valencians i les universitats públiques de València, Alacant i Jaume I de Castelló, per a recordar, amb diverses activitats culturals i de llarg a llarg de la geografia valenciana, la celebració del centenari del naixement Estellés, principal renovador de la poesia valenciana contemporània.

Una altra moció d'urgència presentada per tota la corporació i aprovada per unanimitat, va anar per a mostrar el suport de l'Ajuntament a les reivindicacions dels treballadors de la planta de Bimbo al Verger, a les accions del Comité d'Empresa i la secció sindical de CCOO a causa de les repercussions econòmiques que causarà el tancament de la factoria de la Marina Alta. Este acord serà traslladat al Comité d'Empresa i als responsables de la factoria.

L'equip del govern municipal considera que el tancament de la fàbrica és una garrotada per al teixit productiu comarcal, que comportarà un sever impacte sobre l'ocupació a nivell local i comarcal, i que com a Ajuntament de la capital de la Marina ha de pronunciar-se al respecte i manifestar el seu suport a les treballadores i els treballadors afectada/us.

Acord del ple extraordinari

D'altra banda, abans del ple ordinari, es va celebrar un ple extraordinari en el qual es va aprovar per majoria, amb els vots afirmatius de PSPV, Compromis i GdD, i les abstencions de PP i Vox, la proposta de modificació del calendari de la celebració de les sessions ordinàries de les comissions informatives.

Les propostes van ser les següents: que les comissions informatives d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Majors i Educació siguen celebrades els dimecres de la setmana anterior a aquella en la qual se celebra la sessió ordinària del ple a les 10.00 hores, i que les comissions informatives de Joventut, Esports, Salut Pública, Habitatge i Normalització siguen celebrades els dimarts de la setmana anterior a aquella en la qual se celebra la sessió ordinària del Ple a les 10.00 hores.

 

Després de la seua aprovació inicial en ple, el reglament serà exposat a informació pública durant un termini de 30 dies en què les persones interessades podran presentar les reclamacions i suggeriments que consideren oportunes.

 

Acords ratificats en el ple ordinari de gener

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina