Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Finalitza la 24 ª edició de l'escola de mares i pares ‘Educant per a previndre’ amb molt bon acolliment

La UPCCA posa en marxa el “Primer grup educatiu per a famílies"

La regidora de Prevenció d'Addiccions, Melani Ivars, ha assistit a la conclusió de la 24a edició de l'escola de mares i pares ‘Educant per a previndre’ que organitza la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de la regidoria. Ivars va entregar els certificats d'assistència a les persones participants, que han atorgat a l'activitat una valoració global de 9,7 punts sobre 10 en el qüestionari d'avaluació que es realitza en finalitzar.

 

Les mares i pares participants han valorat de forma molt positiva els continguts, que han sigut interessants i útils a nivell educatiu, la qual cosa és fonamental per a l'èxit de qualsevol programa educatiu. A més, la claredat i comprensibilitat de les exposicions, juntament amb el material de suport útil i accessible, van contribuir a una experiència d'aprenentatge efectiva segons les famílies assistents.

 

També han valorat positivament que les exposicions han sigut clares i comprensibles (9’7 punts de mitjana), utilitzant un material de suport útil i accessible. Referent a l'organització, han expressat una satisfacció molt elevada, que se situa en 9,9 punts de mitjana en l'hora de valorar la professionalitat dels ponents de cada sessió. Finalment, les persones assistents donen una puntuació elevada al resultat final de l'escola i al grau de compliment les expectatives que tenien en participar.

 

La 24a escola de pares i mares ‘Educant per a previndre’ s'ha celebrat durant cinc dimecres consecutius, entre el 17 de gener i el 14 de febrer, en sessions de dos hores, en les instal·lacions de l'institut Sorts de la Mar. En esta edició s'han inscrit un total de 105 persones., i han assistit una mitjana de 50 persones per sessió entre mares, pares, adolescents i professionals.

 

Des d'esta escola de mares i pares es transmet, any rere any, que la família és el pilar fonamental per a una bona prevenció familiar i es convida a les mares i pares a analitzar el seu estil educatiu per a afavorir una comunicació familiar sostinguda en un clima de confiança, diàleg i afectivitat des de la infantesa.

 

És durant l'adolescència on el paper com a mares i pares es complicarà i s'haurà d'aprendre a negociar. No obstant això, cal preparar-se davant possibles aproximacions a consums dels nostres fills o filles i als riscos associats i, si estos són abusius, indeguts o problemàtics, cal actuar sent efectius i reconduint la situació com més prompte millor, millor. Des de la família s'han de potenciar les habilitats socials dels més joves de la casa, fent que siguen socialment competents, i així es treballa en esta escola. També s'ha posat èmfasi sobre l'ús responsable de les noves tecnologies, tenint en compte que són molt bones ferramentes, sempre que l'ús siga adequat, i els ciberriscos que en comporta un mal ús de les TIC.

 

Nous tallers interactius per a famílies

D'altra banda, la UPCCA ha anunciat que posarà en marxa el “Primer grup educatiu per a famílies”. Es tracta d'uns tallers interactius per a ensenyar a les famílies a conéixer les estratègies i les ferramentes perquè puguen afrontar les possibles dificultats, dubtes o inquietuds que tinguen en l'àmbit de l'educació de les seues filles i fills (tant xiquetes/us com adolescents).

 

Este grup es reunirà de manera presencial al llarg de tres sessions amb professionals experts en la matèria per a tractar de manera interactiva els temes proposats per les famílies (normes i límits, consum de substàncies, ús de noves tecnologies, comunicació, habilitats parentals...). Les sessions gratuïtes seran els dimecres 28 de febrer, 13 i 27 de març 2024, de 18.00 hores a 20 hores.

 

Les places per a participar són limitades a un màxim 15 persones, per això, es necessita el compromís de les persones interessades de l'assistència a les tres sessions. La data límit d'inscripció és el 23 de febrer. Per a més informació o qualsevol atenció i orientació contactar a:

 

Servici de prevenció – UPCCA de Dénia:

•          Benestar Social: Plaza del Arxiduc Carles núm. 3

•          Telèfon: 628 076 449

•          Correu: upccadenia@ayto-denia.es

•          Facebook – Instagram - TikTok: upccadenia

 

Finalitza la 24 ª edició de l'escola de mares i pares ‘Educant per a previndre’ amb molt...
Finalitza la 24 ª edició de l'escola de mares i pares ‘Educant per a previndre’ amb molt...
Finalitza la 24 ª edició de l'escola de mares i pares ‘Educant per a previndre’ amb molt...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina