Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El pressupost general de l'Ajuntament de Dénia 2024 s'aprova definitivament i entra en vigor demà

Finalitzat el període d'exposició pública sense rebre al·legacions

El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant publica hui, 12 de març, l'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Dénia per a 2024, una vegada transcorregut el període d'exposició pública de la documentació sense que s'haja presentat cap al·legació. El pressupost general de l'Ajuntament de Dénia 2024, que ascendix a 74,7 milions d'euros, entrarà en vigor demà.

 

A grans trets, destaca d'este pressupost un augment del 13,56% de la despesa real en inversions, que puja a 7.275.290,12 euros; una disminució de les despeses financeres per l'amortització anticipada de préstecs i una pujada de la despesa corrent en béns i servicis de prop del 40% a causa de la inflació.

 

Quant al capítol d'ingressos, existix un augment del 10,30% en l'ingrés previst pel cobrament de l'Impost sobre Béns immobles (IBI), que puja a 25.532.217,72 euros; i una baixada del 14,35% en els ingressos procedents de la recaptació de l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i del 6,19% en concepte de plusvàlua. El pressupost contempla també la previsió d'un fons de contingència de 724.000 euros per a fer front al pagament de sentències urbanístiques anteriors.

 

Les principals inversions previstes per a este exercici són la rehabilitació de l'edifici de Torrecremada, obra cofinançada per l'Ajuntament de Dénia i la Generalitat Valenciana que està previst finalitzar enguany; l'execució de projectes seleccionats per la ciutadania en les últimes edicions dels Pressupostos Participatius (itinerari per als vianants en la falda del Montgó; millores en el camí del Pou de la Muntanya; la reforma i renovació dels parcs infantils i habilitació de pistes multiesportives obertes en el nucli urbà) o la reurbanització del carrer d’Elx i diversos carrers del barri de les Roques, entre altres.

El pressupost general de l'Ajuntament de Dénia 2024 s'aprova definitivament i entra ...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina