Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Dénia sol·licita autorització a la Conselleria de Transports per a reforçar el servici de taxi a l'estiu amb professionals d'altres set municipis de la Marina Alta

L'Ajuntament de Dénia ha aprovat hui en ple, amb els vots favorables de PSPV, Compromís, Vox i Gent de Dénia i l'abstenció del Partit Popular, sol·licitar a la Conselleria de Transports, Servici Territorial d'Alacant, autorització per a reforçar el servici de taxi durant l'estiu amb la col·laboració de professionals d'altres municipis de la Marina Alta.

 

L'ajuntament demanarà autorització per a la prestació conjunta del servici introduint dos novetats respecte a l'any passat. D'una banda, s'amplia el període de reforç, fixant-se este 2024 de l'1 de juliol al 15 de setembre (en 2023 va finalitzar el 31 d'agost). A més, la proposta d'enguany inclou a set localitats de la comarca, dos més que en 2023. Estes poblacions són el Verger, els Poblets, Ondara, Pedreguer, Xàbia i, ara també, Gata, “per al servici entre Jesús Pobre i Dénia”, i Pego, per a cobrir la zona de Monte Pego, segons ha indicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Scotto.

 

Fons social per al pagament dels rebuts de l'aigua

 

Tots els grups municipals han aprovat per unanimitat subscriure de nou un conveni anual de col·laboració entre l'Ajuntament de Dénia i Aqualia, empresa concessionària del servei de gestió de l'aigua a la ciutat, per a la creació d'un fons social de 20.000 euros destinat a ajudar a les famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica en el pagament dels rebuts d'aigua, podent-se emprar també per al pagament d'altes de subministrament. La duració del conveni és d'un any a partir de la firma per totes dues parts.

 

El protocol de gestió per a l'aplicació d'este fons social establix que els Serveis Socials, sobre la base de la relació d'impagats que mensualment remet Aqualia, determinarà, previ estudi dels casos, els rebuts que s'han d'abonar a través del fons social i notificarà a la concessionària les dades del contracte perquè s'abone la quantitat pendent amb càrrec al fons social. Aqualia, per part seua, informarà als Serveis Socials cada vegada que aplicaque el pagament d'alguna factura pendent a este fons perquè puguen portar el registre dels casos.

 

Programa ‘Plens de vida’

 

En l'apartat d'urgències, s'ha aprovat per unanimitat, la firma d'un conveni de col·laboració amb CaixaBank per al desenvolupament del programa “Plens de vida”, una iniciativa que pretén contribuir “al creixement personal i el desenvolupament d'una vida plena de les persones majors, afavorint un envelliment actiu”, ha apuntat la regidora del Major, Marta Gascó.

 

El programa s'articula en una sèrie de tallers gratuïts dirigits a persones majors de 60 anys i centrats en dos àmbits: la salut i prevenció de la fragilitat, promovent l'autonomia de les persones majors, i la promoció de competències digitals entre este sector de la població. Està previst, segons ha indicat Gascó, que els tallers es duguen a terme en els mesos de maig i juny.

 

En el camp de la salut, s'impartiran els tallers “Entrena”, de caràcter més teòric i dirigit a persones majors que vulguen mantindre la seua autonomia personal, amb dependència lleu o moderada; “En forma! 1”, dirigit a persones majors en bon estat físic i cognitiu que vulguen mantindre's actives practicant l'exercici físic; “Alimenta el teu benestar”, en el qual es coneixeran pautes i hàbits per a tindre una alimentació saludable; i “Activa't”, un taller en el qual s'informarà sobre els efectes de l'envelliment en el nostre cervell i com diferenciar-los dels efectes d'una malaltia.

 

En l'àmbit de competències digitals, s'impartirà un taller sobre l'aplicació WhatsApp.

 

El contingut i els materials didàctics dels tallers seran aportats per Fundació “la Caixa” i la Regidoria del Major s'encarregarà de facilitar les instal·lacions i gestionar les inscripcions.

 

Altres mocions

 

Seguint amb les urgències, s'ha aprovat, amb els vots afirmatius de PSPV, Compromís i Gent de Dénia, l'abstenció del Partit Popular i el vot negatiu de Vox, la moció de suport a les mesures reivindicades pel sector agrari i ramader, així com l'inici de procediment per a resoldre l'adjudicació de la condició de promotors del Pla Parcial Campussos-Sant Joan (amb els vots a favor de PSPV i Compromís, l'abstenció de Vox i Gent de Dénia i el vot en contra del Partit Popular).

 

També s'ha donat llum verda a la moció presentada per l'equip de govern en la qual s'insta el govern de la Generalitat Valenciana a paralitzar la derogació de part del cos legislatiu promulgat per l'anterior govern del Botànic. En concret, el text al·ludix a la llei que promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià; la llei que regula el servici públic de radiodifusió i televisió autonòmica; la llei de Memòria democràtica; la llei de Transparència i Bon Govern de la Generalitat Valenciana i la llei de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció. La moció ha sigut aprovada amb els vots a favor de PSPV i Compromís, els vots en contra de Partit Popular i Vox i l'abstenció de Gent de Dénia.

 

Per a finalitzar l'apartat de les urgències, s'han aprovat per unanimitat dos mocions per a la firma de convenis amb els instituts d'educació secundària La Mar (Xàbia) i Rodolfo Llopis (Callosa d'en Sarrià) per a la realització de pràctiques formatives del seu alumnat en l'Ajuntament de Dénia.

 

Informe anual de morositat

 

En la sessió plenària d'este migdia s'ha donat compte de l'informe anual de morositat de l'exercici 2023, que resulta positiu.

 

El total de pagaments satisfets per trimestres en 2023 ascendix a 29.421.986,19 euros, segons els informes de la Tresoreria municipal. D'altra banda, queden pendents de pagament al final de l'exercici un total de 2.065.739,87 euros.

 

Quant al període mitjà de pagament a proveïdors en 2023, s'ha mantingut dins del termini legal establit, que especifica que ha de ser inferior a 30 dies, oscil·lant entre els 21,76 dies del primer trimestre de l'any als 24, 83 del quart i últim trimestre.

 

També s'ha donat compte del decret d'aprovació del pla pressupostari 2025-2027, tal com establix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

Altres acords adoptats hui són:

 

-          La modificació de l'acord plenari de 23 de juny de 2023 sobre nombre, característiques i retribucions del personal eventual (vots a favor: PSPV, Compromís i Vox; vots en contra: Gent de Dénia; abstenció: Partit Popular )

-          La modificació de l'acord plenari de 23 de juny de 2023 sobre càrrecs electes a exercir en règim de dedicació exclusiva i parcial i fixació de les retribucions corresponents i de les indemnitzacions i dietes de la resta de membres de la corporació (vots a favor: PSPV, Compromís, Vox i Gent de Dénia; abstenció: Partit Popular).

-          La designació com a representant de l'Ajuntament de Dénia en el consell escolar del col·legi públic Pare Pere de Jesús Pobre a Laura Grimalt Pérez, membre de la Junta Veïnal de l'EATIM, per unanimitat.

-          La ratificació del decret d'Alcaldia d'aprovació del compte justificatiu presentat pel grup polític municipal Partit Popular en relació a l'assignació econòmica de l'exercici 2023, per unanimitat.

-          La modificació de l'assignació de la dotació econòmica anual als grups polítics municipals, amb el vot a favor de PSPV, Partit Popular, Compromís i Vox i l'abstenció de Gent de Dénia.

 

Dénia sol·licita autorització a la Conselleria de Transports per a reforçar el servici de ta...
Dénia sol·licita autorització a la Conselleria de Transports per a reforçar el servici de ta...
Dénia sol·licita autorització a la Conselleria de Transports per a reforçar el servici de ta...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina