Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Dénia presenta el Pla municipal de prevenció d'addiccions per als pròxims quatre anys

L'Ajuntament de Dénia ha presentat hui el Pla municipal de prevenció d'addiccions per al període 2024-2028, un full de ruta amb quatre àmbits d'intervenció i 78 accions l'objectiu últim de les quals és “millorar la protecció de la salut dels nostres menors”, segons ha indicat la regidora de Benestar Social, Melani Ivars.

 

Un pla, ha afegit la regidora, “ajustat a la realitat i a les necessitats actuals del municipi, detectades després de l'anàlisi de les dades obtingudes en l'enquesta realitzada a la població escolar de 14 a 18 anys de Dénia, a través del treball realitzat per la UPCCA al llarg de més de 25 anys de servici i també en l'avaluació de les accions de l'anterior pla que s'han anat desenvolupant en els últims quatre anys”.

 

El pla ha sigut elaborat pel personal tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de l'Ajuntament de Dénia amb el suport tècnic de l'empresa E-Value, dedicada al desenvolupament integral de projectes de sensibilització social i educativa. Encarna Càceres, tècnica de la UPCCA i Julia Aguilar, professional de E-Value, han sigut les encarregades de desgranar els aspectes principals del document de referència davant representants d'entitats socials, empresarials i festives, membres de les policies nacional i local, autoritats, personal de direcció i orientació dels centres educatius i representants d'altres àrees relacionades amb la prevenció d'addiccions.

 

L'enquesta

 

El Pla municipal de prevenció d'addiccions partix de dos eixos d'avaluació: les dades sobre consums i contextos de consum extrets de l'enquesta en la qual ha participat una mostra de 350 estudiants de 14 a 18 anys i, d'altra banda, l'anàlisi de què s'ha fet des de la UPCCA i com ha funcionat fins al moment.

 

L'enquesta entre la població adolescent i juvenil revela que Dénia està per davall de la mitjana nacional quant a consum d'alcohol en esta franja d'edat, encara que existix un índex de consum que fa necessari continuar amb la labor de prevenció. Dos dades que han cridat l'atenció de les analistes i sobre les que és necessari actuar són la tolerància en l'àmbit familiar, que facilita i/o promou els primers consums (als 13-14 anys en el cas de la joventut deniera) i la necessitat d'incidir en patrons de risc específics, com el “consum de fartada” (binge drinking) o la ingesta elevada d'alcohol en un període molt curt de temps.

 

Quant al consum de tabac, les dades indiquen que el consum mitjà de tabac tradicional en la població deniera de 14 a 18 anys “és molt inferior a la mitjana nacional”, però es registra un augment del consum de vapeadors, tant amb nicotina com sense, i cal ajustar la prevenció en este àmbit ja que totes dues opcions generen dependència.

 

En consum de cànnabis, les prevalences de consum de la joventut de Dénia són també menors que les nacionals, “encara que no veiem tanta diferència com en els casos de l'alcohol i el tabac”. Una dada a tindre en compte és una certa tendència a la feminització del consum d'esta substància en el municipi, pauta que no s'aprecia a nivell nacional.

 

El quart bloc de l'enquesta fa referència a l'addicció a les tecnologies i el joc en línia. El consum mitjà entre els nostres joves no ha cridat l'atenció en l'anàlisi de l'enquesta, però sí ho ha fet el nombre d'hores que passen amb TIC dedicats a l'oci, no a fins educatius. Més del 30% dels enquestats supera el nombre d'hores diàries recomanades enfront de les pantalles.

 

Les expertes consideren que és necessari oferir educació tecnològica a la joventut que complemente el treball preventiu sobre els riscos de l'ús i abús de les TIC.

 

Campos d'acció

 

L'anàlisi d'estes dades i d'informació procedent de la UPCCA ha conformat les estratègies i accions en matèria de prevenció d'addiccions que conté el pla i que abasten quatre àmbits d'intervenció.

 

L'educatiu, en el qual col·laboraran la UPCCA, la Policia Nacional i els departaments d'orientació dels centres educatius, amb dos línies d'acció: una sobre habilitats socials i una altra específica sobre addiccions, per a treballar sobre les TIC, el joc i drogues d'abús.

 

En l'àmbit familiar es treballaran directament les dades de consum amb les famílies, exposant factors que han de conéixer i han de controlar, amb especial incidència als nuclis familiars amb menors en edat d'inici al consum. El pla arreplega també la necessitat de tindre major accés a les famílies vulnerables del municipi i treballar amb elles la prevenció en grups educatius reduïts.

 

En el pla comunitari, es preveuen tres projectes relacionats amb campanyes generals de sensibilització per a tota la població, reforçant aspectes més concrets dirigits a joves i famílies; la prevenció ambiental (programa Servei Responsable amb els establiments d'oci nocturn, campanyes de carrer i suport al control de l'oferta de venda de tabac i alcohol, treballant amb Seguretat Ciutadana i la Policia Local); i, finalment, la prevenció selectiva, per a arribar als grups de risc.

 

L'últim àmbit d'acció de la UPCCA és el laboral, en el qual es continuarà, com fins ara, treballant en l'àmbit institucional, amb accions de prevenció dirigides a la plantilla de l'ajuntament; i en col·laboració amb Creama, oferint formació a l'alumnat dels programes de qualificació bàsica.

 

Dénia presenta el Pla municipal de prevenció d'addiccions per als pròxims quatre anys
Dénia presenta el Pla municipal de prevenció d'addiccions per als pròxims quatre anys
Dénia presenta el Pla municipal de prevenció d'addiccions per als pròxims quatre anys

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina