Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Arxiu de Dénia restaura tres llibres d’actes municipals dels segles XVII i XVIII “de gran valor i interès històric” per a la ciutat

Els treballs s’han realitzat als laboratoris de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació i estan íntegrament finançats per la Conselleria de Cultura

L’Arxiu Municipal de Dénia ha reviscut tres peces dels segles XVII i XVIII, “de gran valor i interès històric” per a la ciutat, gràcies a la restauració dels documents finançada íntegrament amb les ajudes per a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana que atorga la Conselleria de Cultura.

Es tracta de tres llibres d’actes del Consell de Dénia que, en conjunt, suposen prop de 1.000 pàgines manuscrites en tinta negra i amb escriptura humanística.

“A l’hora de seleccionar quin material dels nostres fons anem a restaurar, sempre tenen prioritat els llibres d’actes, perquè és on està la història més completa de la ciutat”, assenyala l’arxivera municipal, Rosa Seser.

La restauració d’estos documents històrics va començar als laboratoris de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) a juliol de 2023 i s’ha prolongat durant nou mesos. Segons detalla Rosa Seser, els exemplars estaven molt afectats per l’acció de les tintes amb molt de ferro que perforen el paper i l’excés d’humitat de temps passats. A més, els faltaven algunes parts, ara ja reposades, i, fins i tot, un d’ells, mancava de la coberta original de pergamí, que ara s’ha restituït.    

Els llibres d’actes del Consell equivalen als actuals llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament de Dénia –explica Seser- i, per tant, recullen totes les propostes, problemes, activitats i vicissituds que ha tingut la ciutat de Dénia en els anys que comprenen.

Els dos llibres d’actes del segle XVII, que abasten dels anys 1622 al 1652, estan escrits en valencià i ens mostren el sistema foral de govern municipal: amb justícia i jurats. Les seues pàgines ens conten els primers anys del govern de la ciutat després d’aconseguir el títol en 1604. Entre altres notícies podem apuntar la construcció de l’actual ajuntament, construït per a “sala i arxiu de la ciutat”; també trobem les dades de la mort del V marqués de Dénia, més conegut com duc de Lerma, i els plets posteriors entre els familiars per l’herència dels títols.

El tercer document, el llibre d’acords dels anys 1709-1738, és especialment destacat per recollir el primer govern municipal de Dénia després del triomf borbònic. Dénia, partidària de l’arxiduc Carles, serà considerada una població enemiga i, per tant, sofrirà una forta repressió. És el primer llibre redactat en castellà i mostra el nou sistema de govern municipal borbònic. 

Estos tres llibres d’actes s’han exposat al públic durant la jornada de hui a les instal·lacions de l’Arxiu, juntament amb un altre material restaurat amb anterioritat, amb motiu de la celebració del Dia internacional dels Arxius, que Dénia ha dedicat a la restauració, “l’únic camí que ens queda per tal de salvar la documentació degradada”, assenyala l’arxivera.

 

Enemics de la conservació

“Conservar el nostre patrimoni documental és la primera obligació de l’arxiu municipal”, tasca sovint dificultosa per les especials condicions d’elevada humitat i temperatura que es donen a la ciutat de Dénia.

Junt a estos factors mediambientals, principals causants del deteriorament del material, les guerres de segles passats –Germanies, Successió, Independència- també han fet forat en els fons de l’arxiu de la ciutat. Tanmateix, ha fet notar Seser, durant la Guerra Civil espanyola, “un període en què el 60 o 70% dels arxius del país van ser destruïts, a Dénia va passar tot el contrari. Es va cuidar el patrimoni documental, tan municipal com parroquial, conservant-lo a l’edifici de l’ajuntament”.

Els anys 40 i 50 del segle passat, el material de l’Arxiu de Dénia va patir unes condicions de conservació prou dolentes, allotjat en espais com cambres o trasters, exposat a pols, goteres, bitxets, ratolins i amb una cura poc sistematitzada que va arribar, fins i tot, a la desaparició de documentació valuosa.

 

Treball expert

En eixa època i dècades posteriors, la restauració del patrimoni documental es feia en institucions privades, fins que, a 1999, la Conselleria de Cultura crea l’Institut Valencià de Conservació i Restauració, actual IVCR+i, “obrint una porta fonamental als arxius municipals”.

El de Dénia fa 20 anys, des de 2004, que confia la recuperació del seu material als experts de l’Institut. Gràcies a la tasca d’estos professionals “d’alt nivell”, l’Arxiu Municipal ha recuperat llibres d’actes del segle XV, un llibre d’amollonaments de 1735 “molt important perquè recull la història del terme municipal i els conflictes suscitats”, el Títol de Ciutat (segle XVII) i uns llibres de la peita on trobem llistats de tota la població de Dénia en eixe moment i les seues possessions, entre uns altres documents.

Al contrari del que podria pensar-se en un primer moment, el material més antic del fons municipal, del segle XV, ha resistit millor el pas del temps i les condicions adverses perquè el paper era de molt bona qualitat –fibres naturals- i molt gros i l’escriptura es feia amb tintes de carbó. En èpoques posteriors, el paper porta més mescla i és més fi i passa a utilitzar-se tinta amb molt de ferro, element que en contacte amb la humitat, fa àcid sulfúric que perfora el paper. I és que, com apunta Rosa Seser, “en la conservació no importa el temps, sinó l’estat i el material amb què estan fets els documents”.

Els pròxims elements a restaurar, ha anunciat l’arxivera, són un plànol cadastral del segle XIX i un altre llibre de Consell, ambdós fora d’ús fins que recobren les condicions òptimes de consulta a l’IVCR+i.

D’altra banda, el personal de l’Arxiu de Dénia realitza habitualment tasques de manteniment i conservació de material, fonamentalment de neteja de les peces amb aspirador o plomall.

 

 

L’Arxiu de Dénia restaura tres llibres d’actes municipals dels segles XVII i XVIII “de gran ...
L’Arxiu de Dénia restaura tres llibres d’actes municipals dels segles XVII i XVIII “de gran ...
L’Arxiu de Dénia restaura tres llibres d’actes municipals dels segles XVII i XVIII “de gran ...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina