Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal temporal

Ofertes ocupació personal temporal
Denominació Places Puestos Accés
EMCORP (ARQUEOLOGÍA) 12 - ORDE 21.12.07 PROGRAMES OCUPACIÓ PÚBLICA D'INTERÉS SOCIAL
CELADOR (INTERINO) 1 - TORN LLIURE
AMPLIACIÓN BOLSA DE TRABAJO TEMPORAQL DE TRABAJADOR SOCIAL borsa - TORN LLIURE
AMPLIACIÓN B.T.T. VIGILANTE INSTALACIONES MUSEOGRÁFICAS borsa - TORN LLIURE
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE OFICIAL 2º (JARDINERÍA) borsa - TORN LLIURE
JEFE DEL GABINET DE LA ALCALDÍA. 1 - TORN LLIURE
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA borsa - TORN LLIURE
AMPLIACIÓN BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE AUXILIAR DE TURISMO borsa - TORN LLIURE
AMPLIACIÓN BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL OPERARIOS DE OBRAS Y MANTENIMIENTO borsa - TORN LLIURE
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE TÉCNICO MEDIO EN ARQUITECTURA borsa - TORN LLIURE
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE TÉCNICO SUPERIOR EN ARQUITECTURA borsa - TORN LLIURE
INFORMADOR JUVENIL 1 - TORN LLIURE
DIRECTOR DE LA RESUDEBCUA DE LA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DÍA 1 - TORN LLIURE
PERIODISTA 1 - TORN LLIURE
2º AMPLIACIÓN BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DUE/DIPLOMADO EN ENFERMERÍA borsa - TORN LLIURE
Anar al principi de la pàgina