Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal temporal

Ofertes ocupació personal temporal
Denominació Places Puestos Accés
AÑO 2014 GRUP0 A2 B.T.T. DUE borsa - TORN LLIURE
AÑO 2014 GRUPO C2 BTT. AUXILIAR DE ENFERMERÍA borsa - TORN LLIURE
ANY 2014 -BASES CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ DINS DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES DE L'AJUNTAMENT DE DÉNIA 2014 10 10 TORN LLIURE
ANY 2014 PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES DE L'AJUNTAMENT DE DÉNIA 2014 10 10 TORN LLIURE
ANY 2014 - GRUP AP - BTT. VIGILANT D'INSTALACIONS MUSEOGRÁFIQUES borsa - TORN LLIURE
ANY 2014 GRUP AP - B.T.T. AUXLIAR D'AJUDA A DOMICILI borsa - TORN LLIURE
ANY 2014 - GRUP AP - BTT. AJUDANT DE CUINA borsa - TORN LLIURE
ANY 2014 - GRUP A2 - PROCÉS DE PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVICIS DEL LLOC DE COORDINADOR/A D'INFERMERIA. 1 1 RESTRINGIT A EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE DÉNIA
PROVISIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL DE 1º DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL PARA LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS POR EL SISTEMA DE MEJORA DE EMPLEO - 1 MILLORA D'OCUPACIÓ
B.T.T. D'OFICIAL DE 2º ELECTRICISTA borsa - TORN LLIURE
B.T.T. CONSERGE borsa - TORN LLIURE
B.T.T.OFICIAL DE SEGONA borsa - TORN LLIURE
B.T.T. AUXILIAR DE TURISME borsa - TORN LLIUE
BORSA TREBALL TEMPORAL DE TREBALLADORS SOCIALS borsa - TORN LLIURE
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL PER MILLORA D'OCUPACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALLADOR/A SOCIAL PER A PRESTAR SERVICIS EN EL DEPARTAMENT DE SERVICIS SOCIALS FINS AL MOMENT EN QUÈ ES REINCORPORE LES TITULARS. 2 - ACCÉS RESTRINGIT
Anar al principi de la pàgina