Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal funcionari

Ofertes ocupació personal funcionari
Denominació Places Puestos Accés
AÑO 2022-GRUPO A1-TAG 1 1 TORN LLIURE
AÑO 2021-GRUPO A1-GESTOR/A DEPORTIVO/A 1 1 TORN LLIURE
AÑO 2021-GRUPO C2-OFICIAL 1ª OBRAS Y MANTENIMIENTO 9 9 PROMOCIÓ INTERNA
AÑO 2021-GRUPO C2-OFICIAL 1ª SEÑALIZACIÓN 1 1 PROMOCIÓ INTERNA
AÑO 2021-GRUPO C2-OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1 1 PROMOCIÓ INTERNA
AÑO 2021-GRUPO C2-AUXILIAR BIBLIOTECA 2 2 TORN LLIURE
AÑO 2021-GRUPO A1-PSICOLOGO/A 1 1 TORN LLIURE
AÑO 2021-GRUPO A2:PERSONAL TÉCNICO DE INGENIERIA (Movilidad) 2 2 MOBILITAT
AÑO 2020:-GRUPOC2-CARPINTERO/A COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 1 1 PER TORN LLIURE PER ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ
AÑO 2019:GRUPO A2- INSPECTOR POLICIA LOCAL 2 2 1 TORN LLIURE 1 PROMOCIÓ INTERNA
AÑO 2019: GRUPO A2-TÍTULO: TÉCNICO MEDIO 2 2 TORN LLIURE
AÑO 2019-GRUPO C1-TÍTULO: OFICIAL POLICÍA LOCAL 2 2 PROMOCIÓ INTERNA
AÑO 2019 GRUPO A2-TÍTULO: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 2 2 TORN LLIURE
AÑO 2019 GRUPO C1-TÍTULO: AGENTE POLICÍA LOCAL. PROCEDIMIENTO 1J41 EXPEDIENTE Nº 1/19 3 3 2 TORN LLIURE I 1 MOBILITAT
AÑO 2016-GRUPO A2-TÍTULO: EDUCADOR/A SOCIAL (RECLASIFICACIÓN SUBGRUPO TITULACIÓN) 2 2 RECLASSIFICACIÓ SUBGRUP TITULACIÓ
Anar al principi de la pàgina