Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal funcionari

Ofertes ocupació personal funcionari
Denominació Places Puestos Accés
AÑO 2021-GRUPO A1-GESTOR/A DEPORTIVO/A 1 1 TORN LLIURE
AÑO 2020:-GRUPOC2-CARPINTERO/A COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 1 1 PER TORN LLIURE PER ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ
AÑO 2019:GRUPO A2- INSPECTOR POLICIA LOCAL 2 2 1 TORN LLIURE 1 PROMOCIÓ INTERNA
AÑO 2019: GRUPO A2-TÍTULO: TÉCNICO MEDIO 2 2 TORN LLIURE
AÑO 2019-GRUPO C1-TÍTULO: OFICIAL POLICÍA LOCAL 2 2 PROMOCIÓ INTERNA
AÑO 2019 GRUPO A2-TÍTULO: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 2 2 TORN LLIURE
AÑO 2019 GRUPO C1-TÍTULO: AGENTE POLICÍA LOCAL. PROCEDIMIENTO 1J41 EXPEDIENTE Nº 1/19 3 3 2 TORN LLIURE I 1 MOBILITAT
AÑO 2016-GRUPO A2-TÍTULO: EDUCADOR/A SOCIAL (RECLASIFICACIÓN SUBGRUPO TITULACIÓN) 2 2 RECLASSIFICACIÓ SUBGRUP TITULACIÓ
AÑO 2017-GRUPO A2-TÍTULO: EDUCADOR/A SOCIAL TURNO LIBRE 1 1 LLIURE
ANY 2016-GRUP A1-TÍTOL: TECNICO SUPERIOR DE BIBLIOTECA 1 1 PROMOCIÓ INTERNA
ANY 2017-GRUP C2-TÍTOL: AUXILIAR ENFERMERIA 7 7 TORN LLIURE:6. PROMOCIÓ INTERNA:1
AÑO 2017-GRUPO A2-TÍTULO: DIPLOMADO/A ENFERMERIA (DUE) 1 1 TORN LLIURE
AÑO 2017-GRUPO A2-TÍTULO: TRABAJO SOCIAL 4 4 TORN LLIURE
AÑO-2017- GRUPO A2-TÍTULO: INSPECTOR POLICIA LOCAL 2 2 1 PROMOCIÓ INTERNA I 1 TORN LLIURE
AÑO 2015 - GRUPO A1 - TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (T.A.G.) 1 1 TORN LLIURE
Anar al principi de la pàgina