Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal funcionari

Ofertes ocupació personal funcionari
Denominació Places Puestos Accés
ANY 2009 - GRUP A.P. - TITOL: AUXILIAR DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) 1 - TORN LLIURE
ANY 2009 - GRUP: A.P. - TITOL: OFICIAL DE 2n (ADSCRIPCIÓ JARDINERIA/LLANTERNERIA) 1 - TORN LLIURE
ANY 2009 - GRUP: A2 - TITOL: DIPLOMAT EN ENFERMERIA (D.U.E.) 3 - TORN LLIURE
ANY 2009 - GRUP C2 - TITOL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA (PROMOCIÓN INTERNA) 2 - PROMOCIÒ INTERNA
ANY 2009 - GRUP C2 - TITOL: AUXILIARS D'INFERMERIA (FP1) O TÈCNIC DE CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (GRAU MITJÀ) 7 - TORN LLIURE
ANY 2008 - GRUP: A2 - TITOl: TÉCNICO MEDIO SOCIO CULTURAL 1 - TORN LLIURE
ANY 2007 - GRUP: A1, A2, C1 FUNCIONARIZACIÓ - - EMPLEATS LABORALS FITXES
ANY 2007 - GRUP C2 - TITOL: AUXILIAR DE TURISMO 1 - TORN LLIURE
ANY 2007 - GRUP C2 - TITOL: FUNCIONARIZACIÓ (GRUP D-ADMINISTRACIÓ ESPECIAL) - - PERSONAL LABORAL FITXE
ANY 2007 - GRUP: A.P. - TITOL: FUNCIONARIZACIÓ (GRUP E) - - EMPLEATS LABORALS FITXES
ANY 2007 - GRUP A2 - TITOL: TÈCNIC D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES 1 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP: C2 - TITOL: DELINEANT (PROMOCIÓ INTERNA) 1 - PROMOCIÓ INTERNA
ANY 2006 - GRUP C2 - TITOL: OFICIAL DE 1ª JARDINERIA (PROMOCIÓ INTERNA) 3 - promoció interna
ANY 2006 - GRUP: A1 - TITOL: BIBLIOTECARI 1 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP: C2 - TITOL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17 - torn lliure
Anar al principi de la pàgina