Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal funcionari

Ofertes ocupació personal funcionari
Denominació Places Puestos Accés
ANY 2012 - GRUP: C2 - TITOL: SECRETÀRIA DE GRUP PEL PROCEDIMENT DE LLIURE DESIGNACIÓ 2 2 RESTRINGIT A FUNCINARIS DE CARRERA, SUBGRUP DE CLASIFICACIÓN C2, DEL AJUNTAMENT DE DÉNIA
ANY 2011 - GRUP A1 - TITOL: DIRECTOR D'ORGANIZACIÓ I RR.HH - 1 RESTRINGIT A FUNCIONARIS CARRERA GRUP A1DE QUALSEVOL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
ANY 2010 - GRUP: C1 - TITOL: AGENTS DE LA POLICIA LOCAL (TORN DE MOBILITAT) 5 - MOBILITAT
ANY 2016 - GRUP: C1 - TITOL: OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL 2 - PROMOCIÓ INTERNA
ANY 2010 - GRUP: C2- TITOL: 5 PLACES D'AUXILIAR D'INFERMERIA (TORN LLIURE) QUADRE FUNCIONARIS 5 - TORN LLIURE
ANY 2010 - GRUP: C1 - TITOL: AGENTS DE LA POLICIA LOCAL (TORN LLIURE) 12 - TORN LLIURE
ANY 2009 - GRUP C1 - TITOL: INSPECTOR DE POLICIA (PROMOCIÓ INTERNA) 1 - PROMOCIÓ INTERNA
ANY 2009 - GRUP A.P. - TITOL: AUXILIAR DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) 1 - TORN LLIURE
ANY 2009 - GRUP: A.P. - TITOL: OFICIAL DE 2n (ADSCRIPCIÓ JARDINERIA/LLANTERNERIA) 1 - TORN LLIURE
ANY 2009 - GRUP: A2 - TITOL: DIPLOMAT EN ENFERMERIA (D.U.E.) 3 - TORN LLIURE
ANY 2009 - GRUP C2 - TITOL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA (PROMOCIÓN INTERNA) 2 - PROMOCIÒ INTERNA
ANY 2009 - GRUP C2 - TITOL: AUXILIARS D'INFERMERIA (FP1) O TÈCNIC DE CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (GRAU MITJÀ) 7 - TORN LLIURE
ANY 2008 - GRUP: A2 - TITOl: TÉCNICO MEDIO SOCIO CULTURAL 1 - TORN LLIURE
ANY 2007 - GRUP: A1, A2, C1 FUNCIONARIZACIÓ - - EMPLEATS LABORALS FITXES
ANY 2007 - GRUP C2 - TITOL: AUXILIAR DE TURISMO 1 - TORN LLIURE
Anar al principi de la pàgina