Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal funcionari

Ofertes ocupació personal funcionari
Denominació Places Puestos Accés
ANY 2007 - GRUP: C2 - TITOL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MINUSVALIDO). 1 - torn lliure (minusvàlid)
ANY 2007- GRUP: TOTS - ADAPTACIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PERSONAL LABORAL FIJO - - promoció interna
ANY 2007 - GRUP. A.P. - TITOL: AJUDANT D'OFICIS/ELECTRICISTA 2 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP: A.P. - TITOL: AJUDANT D'OFICIS/JARDINERIA 4 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP: A.P. - TITOL: AJUDANT D'OFICIS/OBRES I MANTENIMENT 3 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP: A.P. - TITOL: AJUDANT D'OFICIS/SENYALITZACIÓ 1 - torn lliure
ANY 2006 - GRUP C1 - TITOL: AGENTE POLICÍA LOCAL 6 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP A2 - TITOL:TÈCNIC MIG DE LA REGIDORIA DE LA DONA 1 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP. C2 - TITOL: AUXILIAR DE ARCHIVO 1 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP: C1 - TITOL: AGENTE DE LA POLICIA LOCAL 2 - movilitat
ANY 2006 - GRUP A1 - TITOL: TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 4 - torn lliure
ANY 2006 - GRUP C2 - TITOL: AUXILIAR DE VIVIENDA (FUNCIONARIO INTERINO) 1 - torn lliure
ANY 2006 - GRUP: A1 - TITOL: TÉCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (promoció interna) 1 - promoció interna
ANY 2006 - GRUP: C2 - TITOL: OFICIAL DE 1a JARDINERIA 1 - torn lliure
ANY 2006 - GRUP: A1 - TITOL: ARQUÉÓLOGO 1 - torn lliure
Anar al principi de la pàgina