Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal funcionari

Ofertes ocupació personal funcionari
Denominació Places Puestos Accés
ANY 2007 - GRUP A2 - TITOL: DIPLOMAT EN TREBALL SOCIAL 2 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP A2 - TITOL: GRADUAT SOCIAL 2 - torn lliure
ANY 2007 - GRUP A2 - TITOL: INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL (PROMOCIÓ INTERNA) FUNCIONARI INTERI 1 - promoció interna
ANY 2006 - GRUP A1 - TITOL: INTENDENT PRINCIPAL DE LA POLICIA LOCAL 1 - torn lliure
Anar al principi de la pàgina