Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal funcionari

Ofertes ocupació personal funcionari
Denominació Places Puestos Accés
ANY 2013 - GRUP: C1- TITOL: JEFE OFICINA DE EDUCACIÓN 1 1 CONCURSO DE MERITOS
ANY 2013 - GRUP: AP - TITOL: PROCÉS DE PROMOCIÓ INTERNA PER A L'ADAPTACIÓ DEL PERSONAL LABORAL FIX DEL M.I. AJUNTAMENT DE DÉNIA A LA NATURALESA FUNCIONARIAL DEL LLOC QUE OCUPA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ. 27 27 PROMOCIÓ INTERNA
ANY 2013 - GRUP: A2 - TITOL: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL POR MEJORA DE EMPLEO DEL PUESTO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 1 1 RESTRINGIDO A FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA
ANY 2012 - GRUP: C2 - TITOL: TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 - Torn Lliure
ANY 2013 - GRUP: A.P - TITOL: VIGILANTE DE INSTALACIONES MUSEOGRÁFICAS 1 - Torn lliure
ANY 2013 - GRUP: A1 - TITOL: GESTOR DEPORTIVO 1 - Torn lliure
ANY 2013 - GRUP: C2 - TITOL: AUXILIAR DE TURISME 1 - Torn lliure
ANY 2012 - GRUP A2 - TITOL: PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVICIS DEL LLOC DE COORDINADOR/A D'INFERMERIA 1 1 Accés restringit a empleats públics de l'ajuntament de Dénia
ANY 2012 - GRUP: C2 - TITOL: SECRETÀRIA DE GRUP PEL PROCEDIMENT DE LLIURE DESIGNACIÓ 2 2 RESTRINGIT A FUNCINARIS DE CARRERA, SUBGRUP DE CLASIFICACIÓN C2, DEL AJUNTAMENT DE DÉNIA
ANY 2011 - GRUP A1 - TITOL: DIRECTOR D'ORGANIZACIÓ I RR.HH - 1 RESTRINGIT A FUNCIONARIS CARRERA GRUP A1DE QUALSEVOL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
ANY 2010 - GRUP: C1 - TITOL: AGENTS DE LA POLICIA LOCAL (TORN DE MOBILITAT) 5 - MOBILITAT
ANY 2016 - GRUP: C1 - TITOL: OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL 2 - PROMOCIÓ INTERNA
ANY 2010 - GRUP: C2- TITOL: 5 PLACES D'AUXILIAR D'INFERMERIA (TORN LLIURE) QUADRE FUNCIONARIS 5 - TORN LLIURE
ANY 2010 - GRUP: C1 - TITOL: AGENTS DE LA POLICIA LOCAL (TORN LLIURE) 12 - TORN LLIURE
ANY 2009 - GRUP C1 - TITOL: INSPECTOR DE POLICIA (PROMOCIÓ INTERNA) 1 - PROMOCIÓ INTERNA
Anar al principi de la pàgina