Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal funcionari

Ofertes ocupació personal funcionari
Denominació Places Puestos Accés
ANY 2014 - GRUP A1 - TITOl: TÉCNIC SUPERIOR EN GEOGRAFIA E HISTÒRIA 1 1 TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
AÑO 2014 - GRUPO C2 - TITOL: CONDUCTOR 1 1 TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
AÑO 2014 - GRUPO C2 - TITULO: OFICIAL DE PRIMERA (Pintor) 1 1 TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
AÑO 2014 - GRUPO A.P. - TITULO: OFICIAL DE SEGONA (instalaciones deportivas) (3/14) 7 7 TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
AÑO 2014 - GRUPO C2 - TITULO: OFICIAL DE PRIMERA (fontanero) 1 1 TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
AÑO 2014 - GRUPO C2 - TITULO: OFICIAL DE PRIMERA (mantenimiento) 1 1 TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
ANY 2013 - GRUP: A.P. - TITOL: 3 PLACES CONSERGES (DOS PER TORN DISCAPACITAT I UNA PER TORN LLIURE) 3 3 DOS PER TORN DISCAPACITAT I UNA POR TORN LLIURE
ANY 2013 - GRUP: C1- TITOL: JEFE OFICINA DE EDUCACIÓN 1 1 CONCURSO DE MERITOS
ANY 2013 - GRUP: AP - TITOL: PROCÉS DE PROMOCIÓ INTERNA PER A L'ADAPTACIÓ DEL PERSONAL LABORAL FIX DEL M.I. AJUNTAMENT DE DÉNIA A LA NATURALESA FUNCIONARIAL DEL LLOC QUE OCUPA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ. 27 27 PROMOCIÓ INTERNA
ANY 2013 - GRUP: A2 - TITOL: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL POR MEJORA DE EMPLEO DEL PUESTO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 1 1 RESTRINGIDO A FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA
ANY 2012 - GRUP: C2 - TITOL: TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 - Torn Lliure
ANY 2013 - GRUP: A.P - TITOL: VIGILANTE DE INSTALACIONES MUSEOGRÁFICAS 1 - Torn lliure
ANY 2013 - GRUP: A1 - TITOL: GESTOR DEPORTIVO 1 - Torn lliure
ANY 2013 - GRUP: C2 - TITOL: AUXILIAR DE TURISME 1 - Torn lliure
ANY 2012 - GRUP A2 - TITOL: PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVICIS DEL LLOC DE COORDINADOR/A D'INFERMERIA 1 1 Accés restringit a empleats públics de l'ajuntament de Dénia
Anar al principi de la pàgina