Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia aprova l'adjudicació definitiva del contracte de recollida de fem, ecoparc i neteja viària a Urbaser

Per un període de 10 anys i un cost global de 74 milions d'euros

El ple de l'ajuntament va aprovar ahir per unanimitat l'adjudicació definitiva del contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, gestió de l'ecoparc i neteja viària a l'empresa Urbaser. El contracte tindrà una vigència de 10 anys des de la data de la signatura i un cost anual per al consistori de 7.467.000 euros.

El nou contracte introdueix canvis i millores respecte a l'anterior concessió que permetran, en paraules de la regidora de Transició Ecològica, Maite Pérez Conejero, “millorar molt el servei i que l'ajuntament tinga un major control sobre el compliment de tot allò estipulat, ja que s'acorda actualitzar-lo cada dos anys”.

Entre els canvis més significatius que s'introduiran destaquen:

 

-              Unificació de la imatge dels contenidors aeris i el seu ancoratge a un raïl per a evitar que siguen desplaçats.

-              Augment de la capacitat dels contenidors a 3.000 litres.

-              Els nous contenidors aeris estan pensats per a ser més accessibles a les persones amb dificultats de mobilitat i tindran menor altura i una boca més ampla per a facilitar el depòsit.

-              Canvi de totes les bústies de contenidors soterrats per a facilitar el seu buidatge, que serà més ràpid i, per tant, minimitzarà les molèsties que puga ocasionar a la ciutadania.

-              S'augmenten de 7 a 21 els contenidors per a la recollida de verd.

-              Implantació de la recollida orgànica, en contenidors tancats amb accés amb targeta. Es repartiran 10.000 contenidors entre els habitatges que estiguen interessats. Així mateix, es crearan dues zones compostadores comunitàries i es repartiran compostadors individuals entre qui els sol·licite.

-              La recollida de fem s'amplia a dues zones on actualment no s'ofereix el servei: la Garganta de Gata i Monte Pego.

-              La recollida “porta a porta” s'implantarà en els barris amb habitatges baixos, com Baix la Mar i les Roques i en la Xara i Jesús Pobre però, a més, s'estendrà el servei al sector d'hostaleria.

-              La recollida d'estris en domicilis doba la seua freqüència i es realitzarà tant al matí com a la vesprada.

-              S'introdueix el servei de recollida de roba i se n’augmentarà el nombre de contenidors distribuïts per la ciutat. Així mateix, s'incorpora un servei de recollida de bolquers i travessers, principalment en zones on hi ha guarderies i en la residència Santa Llúcia.

-              La neteja viària també es veurà reforçada amb l'establiment de torns de matí, vesprada i nit.

-              Les millores del nou contracte inclouen també la maquinària de neteja, que incorpora

camions alimentats amb gas i vehicles elèctrics.

-              En matèria de recollida selectiva i ecoparc, les millores del contracte inclouen la creació d'un punt per a la reutilització d'electrodomèstics que funcionen, però ja no són d'utilitat per als propietaris. L'ajuntament s'encarregarà de buscar-los un nou destí, sempre sota un criteri social. També s'instal·larà un ecopunt de proximitat fix, on depositar electrodomèstics xicotets i cinc minipunts per a la recollida de tòner, telèfons mòbils o bateries.

Així mateix, el ple celebrat ahir va aprovar per unanimitat l'adjudicació del contracte de concessió d'utilització privativa de béns de domini públic mitjançant instal·lació i explotació publicitària i una declaració institucional per a demanar al Govern una reforma immediata del sistema de finançament.

També van obtindre el suport unànime de tots els grups polítics les dues modificacions de crèdit plantejades pel govern municipal. Una de 245.000 euros per a atendre el pagament del tercer i quart trimestre del Pla Zonal de residus, que provindrà del romanent de tresoreria, i una altra de 2.500 euros per a activitats relacionades amb la igualtat en el si de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA).

Es va aprovar amb els vots a favor del PSPV, Ciutadans i Compromís, i l'abstenció de Gent de Dénia i el Partit Popular, el compromís de dur a terme l'avantprojecte del Pla Jove de Dénia.

En l'apartat urgències, es va aprovar, a proposta de la Regidoria de Transició Ecològica, iniciar els tràmits de consulta preliminar del mercat a l'efecte de preparar correctament la licitació del contracte de serveis energètics i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior, semafòrica i instal·lacions esportives mitjançant un contracte mixt de subministrament i serveis de l’Ajuntament de Dénia. La proposta va ser recolzada per majoria pels grups PSPV, Compromís, Ciutadans i PP, amb l'abstenció de Gent de Dénia.

L'altre punt d'urgència va ser una proposta de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a l'adhesió de l'ajuntament al contracte programa a subscriure amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de Serveis Socials en els exercicis 2021-2024. El punt va ser aprovat amb els vots favorables del PSPV i Compromís, i l'abstenció de la resta de grups municipals.

El ple ordinari del mes d'octubre es pot veure íntegre en el següent enllaç de YouTube https://youtu.be/v6eHpllva2s

L’Ajuntament de Dénia aprova l'adjudicació definitiva del contracte de recollida de fem,...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina