Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Desestimats els recursos de dos empreses contra l'adjudicació del nou contracte de neteja urbana de Dénia a Urbaser

El servei de recollida del fem, ecoparc i neteja viària va ser adjudicat a la mercantil Urbaser, per 68.228.848 €, mitjançant resolució del ple de l'Ajuntament de Dénia de 28 d'octubre de 2021. Dos de les empreses que també van concórrer a la licitació van interposar aleshores davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) recurs especial en matèria de contractació contra aquest acord.

A requeriment del TACRC, el consistori li va remetre l'expedient de contractació així com informes del secretari i el tècnic superior de Medi Ambient, responsables de la tramitació, per tal que el tribunal poguera estudiar-ne el cas i pronunciar-se.

Aquest tribunal ha desestimat ara tots dos recursos, en la resolució del 29 de desembre del 2021, que ahir mateix va entrar per registre a l'ajuntament.

El veredicte del tribunal suposa, així mateix, alçar la suspensió del procediment de contractació i, per tant, el contracte adjudicat a Urbaser podrà ser signat en breu per a l'entrada en funcionament del servei.

El nou contracte introdueix canvis i millores respecte a l'anterior concessió que permetran millorar el servei i que l'ajuntament tinga més control sobre el compliment d'allò estipulat, ja que es revisarà i actualitzarà, si s'escau, cada dos anys.

La vigència del contracte és de 10 anys, a partir de la data de la signatura, i l'empresa compta amb un termini màxim de 6 mesos per a posar en funcionament al 100% el servei, amb totes les millores i novetats recollides al nou contracte.

Desestimats els recursos de dos empreses contra l'adjudicació del nou contracte de netej...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina