Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'Ajuntament de Dénia aposta per enderrocar estereotips sobre l'ocupació pública per a atraure el talent a l'administració

Iniciativa que opta als Premis NovaGobExcelencia2022 / La digitalització dels processos selectius, un programa de benvinguda per als nous empleats i l'apoderament dels equips de treball, les claus de la nova marca ocupadora del consistori

L'Ajuntament de Dénia està treballant en la millora de la marca ocupadora per a atraure el talent a l'administració pública local. Per a aconseguir-ho, el primer objectiu “és enderrocar els estereotips mentals i les barreres burocràtiques que encara frenen moltes persones a opositar”, ha destacat el regidor de Recursos Humans, Paco Roselló.

Aquest objectiu s'ha materialitzat en un projecte que combina accions d'employer branding (marca ocupadora), digitalització dels processos selectius i plans d'acollida per a appoderar i integrar les noves incorporacions a la plantilla de personal.

Aquesta iniciativa opta als Premis NovaGobExcelencia2022 pel caràcter transformador de la relació amb la ciutadania. Aquests guardons contribueixen des del 2015 a visibilitzar els projectes i iniciatives innovadores que, en diferents àrees de gestió, es desenvolupen a les administracions públiques.

Allò innovador d'aquest projecte és que introdueix al sector públic tècniques d'employer branding i onboarding (pràctica que busca accelerar la incorporació del capital humà a la institució), molt desenvolupades a l'empresa privada però molt poc usades fins ara a l'administració.

A més, suposa una reformulació profunda dels mètodes i proves de selecció i aprofita els avantatges de la tecnologia per a optimitzar els processos i oferir una via d'accés atractiva i intuïtiva a les ofertes de feina.

S'ha tingut especialment en compte en el disseny la idiosincràsia d'una ciutat com Dénia, la població de la qual es triplica a l'estiu, una càrrega extra de treball a què s'enfronten els 565 empleats; així com uns altres reptes organitzatius importants com la temporalitat (la Llei 20/2021 de reducció de la temporalitat a l'ocupació pública obliga a executar plans de consolidació en un període molt curt de temps) i l'envelliment de la plantilla (un 48% té més de 51 anys i el 12% de la plantilla és personal interí).

Com a resposta a aquesta realitat, l'Ajuntament de Dénia ha posat en marxa diverses iniciatives, alineant tecnologia i persones, per a millorar la imatge ocupadora i atraure talent jove i amb competències digitals. "Als municipis com el nostre, tan turístics i que viuen dels serveis, o eres punter en tecnologia i personal, o al final et quedes enrere", ha recordat Roselló.

Mesures concretes 

D'una banda, el consistori ha simplificat i reduït les tasques de gestió dels processos selectius, eliminant duplicitats i fent-ne ús de la dada única per a reutilitzar informació i reduir la càrrega administrativa.

En el vessant tecnològic del projecte, ha incorporat Convoca, una solució que facilita l'accés i la inscripció digital a les ofertes d'ocupació, perquè “el ciutadà perda la por a les instàncies i a la burocràcia”, ha explicat María Vicedo, directora de Organització i RRHH.

També s'hi han reformulat els mètodes de selecció, eliminant les entrevistes i substituint algunes proves memorístiques per unes altres de caràcter pràctic i aptitudinal, a més de professionalitzar els òrgans de selecció.

La benvinguda als nous empleats també juga un paper rellevant: mitjançant un manual i una incorporació proactiva, amb formació i el foment d'hàbits saludables, s'ha aconseguit inculcar la cultura i els valors de l'organització a les noves incorporacions, “amb l'objectiu de cuidar les persones i empoderar els equips de treball”, ha destacat Lorena Estruch, tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat i Innovació.

El resultat 

Des de novembre del 2020 s'ha digitalitzat la gestió de 7 convocatòries, amb un total de 30 inscripcions i 437 documents digitalitzats, fet que ha suposat un estalvi de paper i també de temps estimat en 7,5 hores per procés.

Els aspirants han passat de dedicar una mitjana de 24 minuts a presentar instàncies, requisits i mèrits a un poc menys de 10.

D'una altra banda, les noves incorporacions s'empapen abans i millor de la cultura del consistori i afirmen “sentir-se acompanyades”.
 
 * VÍDEO DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: https://www.youtube.com/watch?v=bkZMJdqpFac

L'Ajuntament de Dénia aposta per enderrocar estereotips sobre l'ocupació pública per...
Anar al principi de la pàgina