Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Ixen a licitació les obres de millora del ferm de Marqués de Campo i d’instal·lació de contenidors soterrats als carrers del Mercat i Sagunt

La Junta de Govern celebrada esta setmana ha aprovat iniciar l’expedient de contractació de les obres de millora del ferm i substitució de les lluminàries per altres de tecnologia LED al carrer del Marqués de Campo, amb un pressupost de licitació de 272.982,88 euros. Estes obres estan incloses en el Pla d’Inversions i finançament en infraestructures de la província d’Alacant, conegut com a Pla Planifica 2020-2023, la qual cosa es tradueix en el fet que seran cofinançades per la Diputació d’Alacant, la qual aportarà el 55% del total (181.670,10 €), i l’Ajuntament de Dénia, que contribuirà amb 148.639,18 euros.

 

En l’actualitat, el ferm de Marqués de Campo presenta un deteriorament important, a conseqüència de l’intens trànsit rodat que ha suportat al llarg dels anys. Esta situació implica un perill per al trànsit motoritzat i per a la circulació de vianants, per la qual cosa és necessari millorar el paviment.

 

D’altra banda, els 106 punts de llum instal·lats al carrer funcionen encara amb lluminàries amb tecnologia de vapor de sodi. Per tal de millorar l’eficiència energètica de la instal·lació, es substituiran per lluminàries amb tecnologia LED.

 

El termini d’execució de les obres és de quatre mesos.

 

Contenidors soterrats

 

Esta setmana també s’ha publicat la licitació de les obres d’instal·lació de bateries de contenidors soterrats a l’encreuament del carrer de Sagunt amb Patricio Ferrándiz i al carrer del Mercat. El pressupost de licitació és de 134.084,47 euros i el termini per a executar els treballs, de dos mesos.

 

Este projecte es remunta a l’any 2020. Es va incloure en els pressupostos d’aquell exercici i es van contractar les obres. Una vegada iniciades i per problemes amb el nivell freàtic, les obres foren suspeses. A setembre de 2021, l’ajuntament va resoldre el contracte d’obra. Estos fets, units a la signatura recent del nou contracte per al servei de recollida de residus sòlids urbans, gestió de l’ecoparc i neteja viària, han fet que s’haja introduït un modificat en el projecte original que inclou noves condicions tècniques i econòmiques ajustades a les condicions del nou contracte de concessió.

 

Al carrer de Sagunt s’hi instal·larà una bateria amb 2 contenidors de residus sòlids urbans, 1 contenidor de vidre, 1 de paper/cartó i 1 d’envasos i al carrer del Mercat, 3 contenidors de residus sòlids urbans, 1 contenidor de vidre, 1 de paper/cartó i 1 d’envasos. Tots els contenidors seran conformes al que estipula la nova contracta.

Ixen a licitació les obres de millora del ferm de Marqués de Campo i d’instal·lació de conte...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina