Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El ple dona llum verda a la Mesa de Benestar Animal

El reglament de la Mesa de Benestar Animal ha sigut aprovat hui per unanimitat en sessió plenària. La seua posada en funcionament, quan s'aprove definitivament després de la seua exposició al públic, suposarà la creació del Consell Sectorial de Benestar Animal.


La Mesa es reunirà, si no hi ha cap tema urgent, trimestralment, i la seua funció serà la d'elevar propostes a ple i incentivar la participació activa de la ciutadania i les entitats socials. Els representants treballaran a proposar modificacions de la ‘Ordenança Municipal de Protecció Animal’, la redacció de protocols de recollida d'animals, denúncies de maltractament, adopció i tinença, i el control de colonial felines, així com promoure la conscienciació en escoles. 


Qui formarà part de la Mesa de Benestar Animal?
Els membres de la Mesa seran elegits per l'alcalde, comptant sempre amb un representant de la Policia local; un representant de cada partit polític amb representació municipal; els regidors i tècnics de les regidories de Protecció Ciutadana, Transició Ecològica i Medi Ambient; responsables del Servei Ambiental-Marí i de Pesca de l'Ajuntament; representants del gremi veterinari, de les associacions locals i del parc natural del Montgó. També es comptarà amb aquells col·lectius, empreses o persones amb experiència o especialitzades en les matèries de l'ordre del dia, sempre que siguen proposats des de la presidència de la taula.

La presidència de la Mesa l'ostentarà el regidor o regidora delegada de l'àrea municipal competent, en aquest cas, Eva Ronda. La presidenta actuarà com a moderadora i convocant. D'altra banda, la vicepresidència l'assumirà el regidor o regidora que trie l'alcalde. 

Aprovat el text, aquest es posarà a la disposició del públic en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP) perquè comence el termini de 30 dies per a la presentació de queixes i suggeriments. Si es presentaren al·legacions en aquest termini, el reglament tornaria a passar per Ple; de no ser així, entrarà en vigor.

 

Altres acords
En la sessió ordinària d'aquest mes d'octubre també s'ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdits de 760.228,36 euros procedents del romanent de Tresoreria que es destinaran a cobrir l'augment de l'aportació de l'ajuntament al pressupost del consorci Pla Zonal de Residus (568.956,54 euros) i al compliment de diverses sentències judicials. 


Els grups municipals han acordat per unanimitat l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns immobles que afecta l'article 5.3. El canvi suprimeix l'obligació que els ciutadans hagen de sol·licitar la bonificació per la instal·lació de plaques solars cadascun dels cinc anys següents a la finalització de l'obra d'instal·lació que tenen el dret a percebre-la i estableix que només és necessari fer-ho una primera vegada. 


L'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de protecció de l'arbratge en el terme municipal de Dénia, que introdueix en l'articulat la regulació de la donació d'arbres a l'ajuntament per part de particulars o la novetat de permetre que persones físiques i/o jurídiques recol·lecten directament els fruits d'arbres que es troben en zones de propietat municipal i recullen la llenya obtinguda de podes o tales realitzades per l'ajuntament, prèvia autorització municipal i mai amb finalitat lucrativa, ha sigut acordada amb el vot unànime dels presents.


També s'han aprovat per unanimitat el pla d'elaboració i implantació de les Cartes de Serveis en l'Ajuntament de Dénia per al període 2023-2026 i la signatura d'un contracte d'arrendament d'un local al carrer Major 65-B per al Centre de barri Oest, el mateix on se situa ara mateix aquest servei.


En l'apartat d'urgències ha tirat avant, amb el vot favorable de PSPV i Compromís, l'abstenció de PP i Gent de Dénia i la negativa de Ciudadanos, l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de gestió i seguretat en l'ús, gaudi i aprofitament de les platges de Dénia. 


Finalment, s'ha aconseguit el vot unànime per a aprovar l'inici de l'expedient de nomenament de fill adoptiu de la ciutat de Dénia de Paco Muñoz i que es nomene el regidor de Cultura, Raúl García de la Reina, instructor de l'expedient. 


 

Fotografia d'arxiu d'una sessió plenària de 2022

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina