Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Departaments municipals

Planejament, Gestió i Infraestructures

Categoria: Departament municipal

ÀREA DE TERRITORI

______________________________________________________________________________________

PLA GENERAL ESCTRUCTURAL DÉNIA 2023 (enllaç publicació web Conselleria)

_______________________________________________________________________________________

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA ÀREA DE TERRITORI:

1.- ATENCIÓ TELEFÒNICA I PER CORREU ELECTRÒNIC:

Podrà efectuar qualsevol consulta urbanística telefonant

* al 966424143 o al 965780100 (extensió 3000), des de les 9h  a les 14h

* al 609550966 dilluns, dimecres i divendres des de les 12h. a les 14h i dimarts i dijous de 9h a 14h

o bé per correu electrònic a urbanisme@ayto-denia.es o si es dirigeix a Infraestructures, a obresiprojectes@ayto-denia.es.

Per a efectuar qualsevol consulta urbanística, haurà d'indicar la referència cadastral i direcció completa de l'immoble, així com l’expedient administratiu relacionat, si el coneix.

Les entitats col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques (ECUV) poden formular les seues consultes a través d'un correu electrònic específic: ecuvdenia@ayto-denia.es.

Per a conéixer l'estat dels expedients, les persones interessades podran accedir a la seu electrònica i a la seua carpeta ciutadana.

2.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN LES OFICINES D'URBANISME:

ATENCIÓ ESPECIALITZADA URBANISME sense necessitat de cita prèvia: dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 12 h.

DELINEACIÓ sense necessitat de cita prèvia: tots els dies de 11 a 14 hrs.

ATENCIÓ AMB EL PERSONAL TÈCNIC MUNICIPAL, prèvia petició de cita, els dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 14.30 h, que podrà sol·licitar a través de la SEU ELECTRÒNICA de la web corporativa, apartat CITA PRÈVIA (més informació), o bé als telèfons i correus electrònics indicats. Podrà indicar si prefereix la cita presencial o telefònica.

Per a poder ser atés de manera més efectiva, haurà d'emplenar tots els camps obligatoris i en el camp “motiu de la cita” caldrà INDICAR clarament el motiu de la seua cita i el NÚMERO D'EXPEDIENT si el coneix. En cas de sol·licitar informació sobre una parcel·la o immoble amb una ubicació determinada haurà d'indicar la direcció i la referència cadastral.

Per a saber amb quin tècnic o tècnica municipal ha de sol·licitar la cita, segons l'objecte de la seua consulta (si és una consulta d'índole tècnica o més aviat jurídica, si es tracta d'obra major o parcel·lació, etc.), pot acudir al següent quadre de distribució de matèries amb el personal tècnic municipal per a cita prèvia (abans de confirmar la cita comprove que la seua consulta es refereix a una de les matèries assignades al personal tècnic respectiu, per favor).

En confirmar la cita, rebrà un missatge en el seu telèfon mòbil i un correu electrònic. Per favor, si no necessita la cita que prèviament ha reservat, cancel·le-la a través de la seu electrònica o en els telèfons o correus esmentats.

Igualment podran sol·licitar cita prèvia amb la regidora-delegada de l'àrea en els dies i hores que es convinguen amb les persones interessades, a través dels telèfons i correus electrònics indicats.

Tot això sense perjudici de l'atenció al públic oferida des de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (telèfon 96 646 70 09).

GESTIONS MÉS HABITUALS QUE POT REALITZAR EN EL DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT, GESTIÓ I INFRAESTRUCTURES:

1. Informació urbanística                                                                              Preguntes Freqüents

2. Gestió urbanística per a actuacions aïllades en absència de programa         Preguntes Freqüents

3. Certificat compatibilitat urbanística per a habitatges d’ús turístic                  Preguntes Freqüents

4. Certificat de compatibilitat urbanística (Activitats/espectacles públics)                                                                                                                                                  

Qualsevol gestió que corresponga al Departament de Control Urbanístic i Serveis Generals s'ha de fer mitjançant formulari normalitzat,  que es pot obtindre en el mateix Departament, en la OAC o descarregar-se del WEB municipal.

Per facilitar les gestions, quan presente sol.licituds indiqui el nombre d´expedient de referència si el coneix.

 

Horari

General:
Dilluns a divendres de 11 a 14 hrs.

Tornar

Foto Planejament, Gestió i Infraestructures

Més informació

Telèfon

966421555

Fax

96 646 70 59

Web

http://www.denia.es

Adreça

Ronda Muralles, 42 (Antiguo Instituto F.P.)
03700 Dénia (Alacant)
Situar en plànol

Anar al principi de la pàgina